Predstavitev novega interaktivnega digitalnega orodja: Dnevni turistični utrip Slovenije

Statistični urad RS (SURS) in Slovenska turistična organizacija (STO) sta predstavila novo interaktivno orodje imenovano Dnevni turistični utrip Slovenije. Orodje, ki je dostopno na spletni strani Statističnega urada RS, omogoča vpogled v dnevno osvežene podatke o prihodih in prenočitvah turistov v Sloveniji s tridnevnim zamikom. Podatki so razdeljeni po občinah, statističnih regijah, nastanitvenih obratih in državah prebivališča turistov. Na primer, v januarju in februarju je bilo skoraj 574.000 prihodov turistov, od tega 38 % domačih in 62 % tujih, pri čemer so prevladovali turisti iz Hrvaške. Najbolj obiskana statistična regija je bila Gorenjska, najbolj obiskana občina pa Ljubljana. Večina turistov je prenočevala v hotelih. Iz podatkov je razvidno, da je na Prešernov dan, 8. februarja, bilo trikrat več domačih turistov v primerjavi z drugimi četrtki v istem mesecu, pri čemer je bilo največ turistov v občini Piran, sledile so Kranjska Gora, Brežice in Moravske Toplice.

Večo objavi si lahko preberete na povezavi – Novo interaktivno orodje Dnevni turistični utrip Slovenije | I feel Slovenia

Interaktivno orodje Dnevni turistični utrip Slovenije je na voljo na spletni strani Statističnega urada RS – www.stat.si/statweb/Tourism/TourismDaily

Vir: povzeto po www.slovenia.info