Poziv za identifikacijo t.im. športnih hotelov

Slovenska turistična organizacija z veseljem sporoča pripravo nove spletne predstavitve “Slovenia Sport Destination” na nacionalnem portalu slovenia.info. Ta bo osredotočena na ključne informacije o možnostih, ki jih Slovenija ponuja za priprave športnikov in izvedbo mednarodnih športnih dogodkov. Vsebovala bo podrobne informacije o ponudnikih športne infrastrukture, ki so na voljo za priprave športnikov, ter o ponudnikih nastanitev, ki prilagajajo svoje storitve potrebam športnikov. V predstavitev se lahko vključijo vsi ponudniki, ki izpolnjujejo pogoje, navedene v objavi na strani www.slovenia.info

Rok za izpolnitev vprašalnika in priglasitev vaše ponudbe je najkasneje do vključno 31. marca 2024.

Več informacij najdete in obrazec za prijavo se nahaja na strani www.slovenia.info