Uporabniške pravice

Pogoji uporabe spletnega mesta www.posavje.com in njegovih podstrani

POGOJI UPORABE

Spletno mesto www.posavje.com je v lasti Regionalne razvojne agencije Posavje, ki uporablja storitve in vsebino spletnega mesta www. posavje.com, ki jih urejajo ti pogoji uporabe (v nadaljevanju: pogoji). Z uporabo spletnega mesta Regionalne razvojne agencije Posavje (v nadaljnjem besedilu: RRA Posavje) in vseh povezanih mest in storitev, in vsa povezana spletna mesta in storitve, ki pripadajo domeni www.posavje.com, ki je vedno seznanjen s temi pogoji in ga uporabniki v celoti razumejo in sprejemajo.

V primeru dostopa in / ali uporabe domene www. posavje.com in vse povezane poddomene in z njimi povezane vsebine (na primer fotografije, besedilo, grafike, ilustracije in podatki), aplikacije, programska oprema in storitve, ki jih zagotavlja www. posavje.com, ne glede na njegovo uporabo, uporabnik izrecno brez omejitev ali zadržka privoli v uporabo in uporabo spletnega mesta www. posavje.com v skladu s temi pogoji in uredbo vseh pravnih razmerij, ki nastanejo ali bi lahko nastala zaradi uporabe / uporabe spletnega mesta www. posavje.com je narejeno v skladu s temi pogoji. Uporabniki morajo pogoje redno preverjati. Z uporabo spletnega mesta www.posavje.com ali katerega dela tega spletnega mesta šteje se, da uporabniki ves čas poznajo trenutne razmere, da so jih razumeli in sprejeto v celoti. Uporabniki so izključno odgovorni za posledice neupoštevanja te določbe teh pogojev.

RRA Posavje si pridržuje pravico kadar koli spremeniti te pogoje brez predhodnega obvestila in ne bo odgovoren za morebitne posledice, ki bi nastale zaradi takšnih sprememb. Te spremembe začnejo veljati z objavo na teh spletnih mestih. RRA Posavje si pridržuje pravico, da prekliče to spremembo (ponudbo) vsebine kot tudi vse storitve in podstrani, ki so sestavni del spletnega mesta www. posavje.com, brez predhodnega obvestila in ne bo odgovoren za morebitne posledice, ki bi nastale zaradi takšnih sprememb. Te spremembe začnejo veljati z objavo na tem spletnem mestu. RRA Posavje si pridržuje pravico, da spremeni, omeji ali prekine določitev spletnega mesta www. posavje.com kadar koli brez predhodnega obvestila, vključno z ali delno ali v celoti omeji dostop do spletnega mesta www. posavje.com in zagotavljanje določenih storitev v primeru kršitve teh pogojev.

RRA Posavje ne odgovarja za kakršno koli škodo, ki bi kakorkoli lahko nastala zaradi uporabe spletnega mesta www ali na kakršen koli način povezana z njim. posavje.com ter za kakršno koli škodo, ki bi jo lahko povzročil uporabnik / obiskovalec ali katera koli tretja oseba v zvezi z uporabo ali zlorabo vsebine spletnega mesta www. posavje.com. Z uporabo vsebine spletnega mesta www.posavje.com uporabnik posavje.com sprejema vsa tveganja, ki izhajajo iz take uporabe.

VSEBINA, STORITVE IN VLOGE

Vsa vsebina, prikazana ali najdena na www. posavje.com, vključno z objavljenim besedilom, grafikami, ilustracijami, fotografijami, dokumenti, podatki in informacijami, ni dovoljeno reproducirati, distribuirati ali kako drugače uporabiti v nasprotju s temi pogoji.

Izrecno je prepovedano kopirati, spreminjati, objavljati, prenašati, prodajati, prikazovati ali kako drugače izkoriščati vsebino in vizualno identiteto spletnega mesta. posavje.com, razen kadar je ta možnost predvidena v teh pogojih ali je rezultat predhodne odobritve spletnega mesta www.posavje.com. Storitev www.posavje.com je prepovedano na kakršen koli način uporabljati v komercialne namene in uporabljati na način, ki je v nasprotju s temi pogoji. Shranjevanje ali kopiranje vsebine za kakršne koli namene in na kakršen koli način je prepovedano.

V primeru nepooblaščene, nepooblaščene in / ali nezakonite uporabe katere koli vsebine (besedila, fotografij ipd.) RRA Posavje pridržuje pravico zahtevati odškodnino in sprožiti civilni in kazenski postopek proti pravni ali fizični osebi, ki uporablja vsebino spletnega mesta www. posavje.com.

Uporaba storitev spletnega mesta www. posavje.com je odobren za uporabo samo za odrasle. Uporaba in uporaba spletnega mesta www. posavje.com s strani otrok dovoljeno le pod nadzorom staršev in / ali skrbnika, saj v nasprotnem primeru prevzamejo vse pravice in obveznosti, ki izhajajo iz take uporabe, RRA Posavje pa ne odgovarja za morebitne posledice takšne uporabe.

UPORABA STRANI www.posavje.com IN NJEGOVE POVEZANE STRANI

prepovedano je uporabljati spletno mesto in njegovo vsebino za kakršne koli druge namene, ki niso povezani s poslom z RRA Posavje. Uporabnik potrjuje in jamči, da bodo te spletne strani uporabljali v skladu s temi pogoji in vsemi veljavnimi zakoni in pravili, vključno z neomejenimi vsemi, ki se nanašajo na internet, elektronsko pošto (e-poštna sporočila), podatke in zasebnost.

Uporabnik spletnega mesta priznava in jamči, da bo preneseno vsebino uporabljal izključno na način, skladen s temi pogoji, sicer se takšna uporaba šteje za nedopustno, v tem primeru pa ima RRA Posavje pravico zahtevati od uporabnika odškodnino in storitev omejiti ali v celoti omejiti.

Ti pogoji so objavljeni 26.08.2019. leta na www. posavje.com