Objavljen je Javni razpis za spodbujanje uvajanja okoljskih in trajnostnih znakov za ponudnike v gostinstvu in turizmu 2024

S pričujočim javnim razpisom MGTŠ spodbuja uvedbo okoljskih in trajnostnih znakov za turistične nastanitve, gostinske ponudnike, turistične atrakcije in agencije, gorske in kongresne centre, do najvišjega zneska 3.500,00 EUR na pridobljeni znak. Znesek zadošča za pokritje stroškov certificiranja kateregakoli izmed okoljskih/trajnostnih znakov.

Upravičenci so pravne in fizične osebe ter društva, ki delujejo v turizmu in gostinstvu, vendar doslej niso prejeli sredstev za isti znak.

Skupna višina sredstev je 300.000,00 EUR.

Upravičeni stroški vključujejo samo tiste neposredno povezane s certificiranjem znaka, vključno z zunanjimi izvajalci, članarinami in takse, medtem ko stroški priprave vloge niso upravičeni. Stroški pridobitve znaka Slovenia Green za ponudnike in vstop v Zeleno shemo slovenskega turizma prav tako niso upravičen strošek.

ROK ZA PRIJAVO: 7. 6. 2024 do 23.59

Več informacij in razpisna dokumentacija na voljo na spletni strani – www.gov.si