6. srečanje kreatorjev turističnih zgodb Posavja

Na Gradu Sevnica je v ponedeljek, 22. oktobra 2018, v organizaciji RRA Posavje, potekalo 6. srečanje kreatorjev turističnih zgodb Posavja v sklopu aktivnosti kreiranja integralnih turističnih produktov in 5-zvezdičnih doživetij. Tema tokratnega srečanja je bila gastronomija.

Srečanje je potekalo v sklopu projekta Razvoj in promocija turistične ponudbe vodilne destinacije Čatež in Posavje, ki ga izvaja Regionalna razvojna agencija Posavje, katerega ključni cilji so digitalizacija in organizirana promocija destinacije, sooblikovanje integralnih turističnih produktov in 5-zvezdičnih doživetij ter dvig konkurenčnosti in prepoznavnosti  turizma v destinaciji Čatež in Posavje.

Po uvodnem pozdravu župana Občine Sevnica, g. Srečka Ocvirka, smo poslušali zanimivo predstavitev s strani doc. dr. Marjetke Rangus iz Fakultete za turizem v Brežicah. Predstavila nam je poglobljeno delovanje fakultete na področju gastronomije, saj so na začetku leta izdali knjigo receptov starih posavskih jedi z imenom Okusi Posavja, katere želijo vpeljati tudi v kulinarčino ponudbo Posavja. Predstavila je tudi izdelano kulinarično piramido s prepoznavanjem celotnega kulinaričnega bogastva Posavja, reprezentativnih jedi in izborom jedi, ki naj bi najbolje predstavljale gastronomsko regijo. Sledila je debata z udeleženci, v kateri smo iskali možnosti za nadaljnji preboj posavske gastronomije in se strinjali, da je najpomembnejše sodelovanje med vsemi deležniki.

G. Rok Petančič nam je nato predstavil projekt in festival Modra frankinja, ki ga izvajajo v KŠTM Sevnica in katerega cilji so med drugim povečanje obsega, razširjenosti in kakovosti pridelave vina modre frankinje, povečanje prepoznavnosti in uporabe vina modre frankinje v Posavju in tudi izven meja Posavja ter povečanje prepoznavnosti in obiskanosti Festivala modre frankinje s strani pridelovalcev in obiskovalcev kot odraz povečanja prepoznavnosti in pomena vina modre frankinje. Modra frankinja je priljubljeno vino na območju držav bivše Avstro-Ogrske, po raziskavi nemških znanstvenikov pa naj bi celo izvirala iz slovenskega prostora, iz okolice Slovenskih Konjic.

Povezovalec dogodka mag. Niko Slavnić je nato predstavil dosedanje delo na ITP-jih in 5-zvezdičnem doživetju, ki ima najboljši potencialni razvoj ravno pri temi gastronomije. Restavracije kot so Ošterija Debeluh, Gostilna Repovž in Restavracija Tri Lučke že sedaj predstavljajo odlično izbiro za zahtevnega obiskovalca na nacionalni ravni, na podobni ravni pa so tudi Restavracija Kunst, Gostilna Šempeter ter restavracija Hotela Splavar in drugi. Udeleženci delavnice, med katerimi so bili tudi predstavniki večine omenjenih restavracij, so se strinjali s predlaganimi primeri, a opozorili, da je potrebno za nadaljnji razvoj doreči še nosilca trženja in prodaje na ravni destinacije oziroma ustanoviti destinacijsko marketing organizacijo.

Za tokratno kosilo in razvajanje borbončic je poskrbela Gostilna Repovž, nato pa je bilo na sporedu še predavanje o gastronomiji s strani drAleša Gačnika, doktorja etnoloških znanosti in sociologa kulture, ki poučuje kot docent Fakulteti za turistične študije, v katerem smo spoznali še globje, teoretično ozadje teme delavnice in primere iz tujine.

S tem smo zaključili skupen razvoj ITP-jev in 5-zvezdičnih doživetij v destinaciji Čatež in Posavje, končni rezultati bodo v naslednjih tednih tudi predstavljeni javnosti.

 

 

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.