Posavje, polno priložnosti in polno energije

V torek, 16. 10. 2018, je potekalo 5. srečanje kreatorjev turističnih zgodb Posavja v Gostilni Šempeter v Bistrici ob Sotli, na katerem smo skupaj z udeleženci iz Posavja nadaljevali sooblikovanje integralnih turističnih produktov s področja industrijskega turizma in energije.

Srečanje je potekalo v sklopu projekta Razvoj in promocija turistične ponudbe vodilne destinacije Čatež in Posavje, ki ga izvaja Regionalna razvojna agencija Posavje, katerega ključni cilji so digitalizacija in organizirana promocija destinacije, sooblikovanje integralnih turističnih produktov in 5-zvezdičnih doživetij ter dvig konkurenčnosti in prepoznavnosti  turizma v destinaciji Čatež in Posavje.

Tema tokratnega srečanja je bil industrijski turizem, romarski turizem in druge niše. Po uvodnem pozdravu župana Občine Bistrica ob Sotli g. Franja Debelaka, smo najprej poslušali nagovor in kratko predstavitev industrijskega turizma s strani Barbare Pavlakovič, ki na Fakulteti za turizem piše doktorsko disertacijo na temo industrijskega turizma.

Po predstavitvi ga. Pavlakovič, ki nam je predstavila teoretska izhodišča, sta predstavili delovanje industrijskega turizma v Posavju iz vidika prakse še ga. Tanja Jarkovič iz Sveta energije in ga. Ida Novak Jerele in Nuklearne elektrarne Krško. Svet energije je interaktivni multimedijski center, ki obiskovalcem omogoča poglobljeno potovanje v svet energije in energetike. Spodbuja razumevanje vloge obnovljivih virov energije, učinkovite rabe energije in trajnostne proizvodnje električne energije pri odgovornem odločanju o naši energetski prihodnosti. Interaktivni multimedijski center obišče med 7.000 in 8.000 ljudi letno, velik delež obiskovalcev pa predstavljajo šolske skupine. Nuklearna elektrarna Krško udejanja politiko odprtih vrat in išče najbolj neposredne oblike komuniciranja z javnostjo. Obiski elektrarne so ena takih oblik in NEK je odprla svoja vrata že med izgradnjo. Elektrarno letno obišče okoli 5000 obiskovalcev različne starosti in stroke, iz domovine in tujine.  Ga. Novak Jerele nam je s svojo energično predstavitvijo razjasnila nekatera manj znana dejstva o nuklearni energiji, kar je tudi poslanstvo elektrarne – da izobražuje, zato so tudi obiski elektrarne brezplačni.

Predavanja je zaokrožil gostujoči strokovnjak Yuri Barron, ki nam je predstavil še najboljše prakse industrijskega turizma v svetu, nato pa smo skupaj iskali možnosti oziroma ideje za nadaljni razvoj tega tipa turizma v Posavju.

Po izjemnem kosilu pri gostitelju delavnice Srečku Kunstu (Gostilna Šempeter), ki nam je na zanimiv način tudi predstavil krožnik ter vinsko spremljavo, s katerima je razveselil naše borbončice in zapolnil naše želodce, smo nadaljevali delavnico s kratko predstavitvijo sofinanciranega projekta The Slovenia Wonder, iz strani povezovalca dogodka mag. Nika Slavnića, nato pa nadaljevali delo na ustvarjanju integralnih turističnih produktov. Med udeleženci delavnice je bila večina ponudnikov industrijskega turizma v Posavju, zato je bilo podanih kar nekaj novih idej, s katerimi bomo nadgradili ITP na temo Energije in termalnega turizma, ki v primeru Posavja zadeva industrijski turizem in proizvajalce električne energije. Čaka nas samo še zadnja delavnica v Sevnici na temo gastronomije, ki bo tokrat potekala v ponedeljek, 22.10.2018, in na kateri bomo zaključili skupen razvoj ITPjev. Po zaključku vseh delavnic bomo nato tudi predstavili šest novih ITP produktov ter oblikovano 5-zvezdično doživetje v destinaciji Čatež in Posavje. K soustvarjanju nadaljnjih posavskih zgodb in produktov ste vabljeni vsi kreatorji turističnih zgodb Posavja.

Program nadaljnjih aktivnosti v okviru oblikovanja integralnih turističnih produktov in 5-zvezdičnih doživetij bo objavljen na spletni strani www.rra-posavje.si in www.posavje.com.

Regionalna razvojna agencija Posavje

 

 

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.