Zaključeno izobraževanje za turistične ponudnike destinacije Čatež in Posavje

Marca in aprila je RRA Posavje uspešno izvedla usposabljanja turističnih ponudnikov v podporo razvoju in trženju turističnih produktov ter izvedla dva ogleda primerov dobrih praks turističnih produktov. S tem se je zaključila še ena od aktivnosti v okviru projekta “Razvoj in promocija turistične ponudbe vodilne destinacije Čatež in Posavje”, ki ga je RRA Posavje uspešno pridobila na razpisu Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo. Celotni program izobraževanj je izvedel Zavod Tovarna trajnostnega turizma, ki je v programe izobraževanj vključil vrsto zanimivih predavateljev.

Marca so se turistični ponudniki v destinaciji Čatež in Posavje najprej izobrazili na temo trajnostnega turizma in pridobivanja znakov. Jana Apih iz Zavoda Tovarna trajnostnega turizma je ponudnikom predstavila trende trajnostnega turizma in povpraševanja. Poleg tega so se udeleženci natančneje seznanili z Zeleno shemo slovenskega turizma in s procesom pridobivanja certifikatov. Temu je sledila delavnica na temo razvoja produktov aktivnega turizma s poudarkom na kolesarskem turizmu, ki jo je izvedel Jan Klavora, direktor specializirane turistične agencije za kolesarski turizem Visit GoodPlace. Udeleženci delavnice so spoznali trende na področju aktivnega turizma, skupaj iskali odgovore na vprašanje kako postati uspešna kolesarska destinacija ter se poučili o tem, kaj je pomembno pri nagovarjanju kolesarskega in pohodniškega gosta. Tretja delavnica je bila posvečena inovativnim in 5* doživetjem, ki sta jih predstavili Tina H. Zakonjšek, direktorica Zavoda Novi Turizem, ter Alenka Soršak iz Turizma Ljubljana. Udeleženci so se seznanili s trendi v turizmu s poudarkom na inovativnem turizmu in s primeri dobrih praks, predvsem z doživetji v Ljubljani. Naslednja delavnica je bila posvečena razvoju turističnih produktov doživljana in opazovanja narave. Delavnico sta vodila Jana Apih in Paul Veenvlietom iz Zavoda Symbiosis, ki uspešno razvija in trži produkte opazovanja in razumevanja biotske raznovrstnosti. Na delavnici so bili predstavljeni primeri dobrih praks turističnih produktov opazovanja in doživljanja narave.

Z izvedenimi izobraževanji so udeleženci tako pridobili znanja o trendih ter korakih razvoja tematskih turističnih produktov. Temu sta sledili še dve izobraževanji, ki pa sta bili tematsko usmerjeni v ključne podporne aktivnosti: oblikovanje cen ter promocija in trženje. Izobraževanje na temo oblikovanja cenovnih politik v turizmu sta izvedla Miha Bratec, ki je raziskovalec in asistent pri turističnih predmetih na Ekonomski fakulteti v Ljubljani ter Jan Klavora. Izobraževanje na temo tržno-komunikacijskih zgodb v turizmu je izvedla Ines Drame, svetovalka za tržno-komuniciranje. Na ta način so udeleženci pridobili konkretna znanja, ki jim bodo pomagala pri uspešni prodaji in trženju svoje turistične ponudbe.

Sledila sta še dva ogleda primerov dobrih praks. V sklopu prvega so udeleženci spoznali projekt Okusi Radol’ce, si ogledali t.i. glamping Garden Village na Bledu ter obiskali Bohinj. Spoznali so koncept blagovne znamke Bohinjsko, ki predstavlja sinonim kakovosti in avtentičnosti produktov, namestitev in s

pominkov iz Bohinja. Produkte in storitve blagovne znamke Bohinjsko so nato udeleženci bolje spoznali v Hotelu Kristal in na Ekološki kmetiji Pr Tonejovc, kjer so okušali bohinjski meni, čokolado in domače izdelke iz kmetije. Na drugi študijski turi so ponudniki obiskali destinacijo Vulkanland v Avstriji. Vulkanland je uspešna turistična destinacija prepoznana predvsem po izjemnem sodelovanju ponudnikov. Udeleženci ture so se srečali s predstavniki regije in obiskali lokalne ponudnike kot je pršurtana Vulkano, lokalna mlekarna. Poleg tega so se z grofom sprehodili čez grad Kornberg.

Z drugo študijsko turo so se zaključile aktivnosti izobraževanja. Odzivi udeležencev so bili pozitivni, saj so pridobili vrsto znanj in izkušenj, ki jim bodo pomagali pri nadaljnjem delu.

Vsa izobraževanja in obe študijski turi sta potekali v sklopu izvajanje operacije Razvoj in promocija turistične ponudbe vodilne destinacije Čatež in Posavje, ki jo izvajala Regionalna razvojna agencija Posavje. Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.