Predstavitev operacije e-Gradovi Posavja in novih turističnih produktov v oddaji Naš vsakdanjik

Vabljeni k poslušanju pogovorne oddaje Naš vsakdanjik Radia Sraka, kjer je Ana Jurečič Martinčič, koordinatorka operacije e-Gradovi Posavja predstavila zanimive nove turistične produkte in digitalno inoviranje kulturne dediščine gradov Posavja.

RRA Posavje je za operacijo e-Gradovi Posavja uspešno pridobila sredstva preko javnega razpisa Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo “za preoblikovanje turistične ponudbe v vodilnih turističnih destinacijah v letih 2020 in 2021 zaradi epidemije COVID-19”. Vrednost sofinanciranja znaša 258.000,00 €, projekt pa se bo izvajal do oktobra 2021. Naložbo sofinancirajo Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj ter občine regije Posavje – Krško, Brežice, Sevnica, Kostanjevica na Krki, Radeče in Bistrica ob Sotli. Operacija e-Gradovi Posavja izkazuje odlične rezultate, pod vodstvom vodje operacije Nataše Šterban Bezjak in koordinatorke Ane Jurečič Martinčič. V okviru projekta so predvidena sredstva za digitalno inoviranje kulturne dediščine in usposabljanja zaposlenih na področju gostinstva in turizma. Cilji operacije so dvig kakovosti turistične ponudbe destinacije Čatež in Posavje, digitalno inoviranje kulturne dediščine gradov Posavja, krepitev kompetenc zaposlenih na področju turizma in gostinstva ter usmerjati obiskovalce k obisku posavskih gradov.

Namen operacije je z digitalnim inoviranje kulturne dediščine Gradov Posavja in povezane ponudbe ustvariti edinstveno turistično doživetje ter destinacijo Posavje in Čatež pozicionirati v nacionalnem in mednarodnem prostoru kot unikatno turistično destinacijo. Glede na razmere je potrebna prilagoditev razvoja turistične ponudbe zaradi epidemije COVID-19, preko spodbujanja digitalnega inoviranja slovenske kulturne dediščine in krepitve kompetenc zaposlenih na področju turizma v destinaciji.

Pod okriljem operacije e-Gradovi Posavja, ki jo vodi Regionalna razvojna agencija Posavje, se je v zadnjih mesecih izvajalo digitalno inoviranje kulturne dediščine gradov Posavja, ki bo gostom omogočilo večdimenzionalno doživljanje kulturne dediščine. Digitalizirane vsebine kulturne dediščine gradov, ki so na ogled v Digitalni grajski sobani, so prezentirane na atraktiven način preko 3D modelov, 360-stopinjskih posnetkov in videa s 3D modeli in prikazi ponudb vključenih gradov. V sklopu aktivnosti digitalnega inoviranja smo izvedli tudi notranje zajeme treh gradov (grad Brežice, grad Rajhenburg in samostan Kostanjevica na Krki) v obliki oblakov točk, ki se bodo lahko v prihodnjih projektih nadgradili v 3D prikaze notranjih prostorov.

Gradovi, ki so bili predmet digitalnega inoviranja so grad Rajhenburg, grad Brežice, nekdanji cistercijanski samostan Kostanjevica na Krki, grad Sevnica, grad Mokrice ter grajski ruševini Svibno in Kunšperk. Grajski ruševini sta zajeti v obliki poskusa 3D rekonstrukcije.

 

Prisluhnite pogovoru o e-Gradovih Posavja in digitalnemu inoviranju kulturne dediščine