Srečanje vseh ključnih kreatorjev turističnih zgodb Posavja

V torek, 28.8.2018, je v konferenčnih prostorih restavracije Tri Lučke v Krškem, potekalo prvo v nizu srečanj vseh ključnih kreatorjev turističnih zgodb Posavja.

Srečanje je potekalo v sklopu projekta Razvoj in promocija turistične ponudbe vodilne destinacije Čatež in Posavje, ki ga izvaja Regionalna razvojna agencija Posavje. Dogodek je povezovala mag. Nataša Šerbec.

Namen srečanja je bil seznanitev s projektom, katerega ključni cilji so digitalizacija in organizirana promocija destinacije, sooblikovanje integralnih turističnih produktov in 5-zvezdičnih doživetij ter dvig konkurenčnosti in prepoznavnosti posavskega turizma.

Srečanje so se udeležili Generalna direktorica Direktorata za turizem Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo, ga. Renata Martinčič, predstavniki občin, predstavniki gospodarstva, izobraževalnih in razvojnih institucij, predstavniki različnih organizacij, društev in zavodov, predstavniki sosednjih regij ter seveda turistični ponudniki iz Posavja.

Uvodoma je generalna direktorica nagovorila vse navzoče in pozdravila začetek izvajanja projekta z zanimivimi vsebinami ter poudarila, da je Posavje ena izmed destinacij, ki je bila uspešna na Javnem razpisu za sofinanciranje razvoja in promocije turistične ponudbe vodilnih turističnih destinacij v Sloveniji Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo. V nadaljevanju je na kratko predstavila aktualne aktivnosti, ki potekajo znotraj direktorata ter novost s področja turizma. Izpostavila je predvsem Pravilnik o kategorizaciji nastanitvenih obratov, ki stopi v veljavo 1. oktobra 2018. Pravilnik prinaša nov sistem kategorizacije nastanitvenih obratov, katerega ključna novost je uvedba standardov Hotelstars za hotele in posodobitev standardov za ostale nastanitvene obrate.

Sledil je pozdravni nagovor direktorja RRA Posavje, g. Martina Brataniča, ki je na kratko predstavil projekt ter pojasnil vlogo posameznih turističnih akterjev pri ustvarjanju skupnih zgodb.

Sledila so zanimiva predavanja strokovnjakov s področja turizma in digitalnega marketinga:
G. Yuri Barron, urednik mednarodnih medijev In Your Pocket in avtor knjige THE SLOVENIA BOOK, je na zanimiv način predstavil, kako tujci vidijo Slovenijo in Posavje ter podal smernice, kako privabiti še več mednarodnih turistov,
prof. dr. Janez Bogataj, specialist na področju slovenske in evropske gastronomije, nas je popeljal v svet kulinarike in predstavil Posavje kot del evropske gastronomske regije
g. Uroš Žižek, strokovnjak na področju digitalnih strategij in upravljanja spletnega nastopa, je predstavil izsledke izvedene tržne analize v okviru aktivnosti vzpostavitve sodobnih digitalnih orodij in digitalne promocije turistične ponudbe ter predstavil trende digitalnega marketinga v turizmu za 2019
mag. Niko Slavnič, MBA Profesor, mednarodni strokovnjak na področju marketinga, ustanovitelj podjetja IQbator d.o.o. in investitor je predstavil 5-zvezdična doživetja kot priložnost avtentičnega turizma v Posavju. Predstavil je izzive, s katerimi se sooča destinacija ter podal smernice in trende za razvoj turističnih produktov in doživetij.

Program nadaljnjih aktivnosti v okviru oblikovanja integralnih turističnih produktov in 5-zvezdičnih doživetij bo objavljen na spletni strani www.rra-posavje.si in www.posavje.com. Naslednje srečanje bo potekalo 11.9.2018 v Kostanjevici na Krki.

Gradivo srečanja:
Razvoj in promocija turistične ponudbe vodilne destinacije Čatež in Posavje 28.8.2018
5-zvezdična doživetja kot priložnost avtentičnega turizma v Posavju – Niko Slavnič
Digitalno Posavje – zaključki raziskav – Uroš Žižek
Discover Posavje_Attracting International Tourists – Yuri Barron

Operacijo delno financira Evropska unija, in sicer iz Evropskega sklada za regionalni razvoj v okviru »Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014 – 2020«, prednostne osi: »Dinamično in konkurenčno podjetništvo za zeleno gospodarsko rast«; prednostne naložbe: »Razvoj in izvajanje novih poslovnih modelov za MSP, zlasti v zvezi z internacionalizacijo«; specifičnega cilja: »povečanje mednarodne konkurenčnosti MSP«