Valvasorjeva knjižnica Krško

Povpraševanje

Informacije v obrazcu bodo poslane ponudniku in vsa nadaljnja komunikacija bo potekala med vami in ponudnikom.

Polja, označena z *, so obvezna

Opis

Obiščite Valvasorjevo knjižnico Krško. Knjižnica je z delovanjem začela leta 1965 in je od tedaj prehodila dolgo razvojno pot, doživela številne spremembe in postala sodobno kulturno, izobraževalno, informacijsko in družabno središče v lokalnem okolju, katere cilji so usmerjeni v zagotavljanje in uresničevanje knjižnične dejavnosti za vse generacije. V Krškem deluje od leta 1988 v prostorih kapucinskega samostana in ima v upravljanju baročno kapucinsko knjižnico. Slednja je edinstven primer samostanske knjižnice, ki je ohranjena v prvotni obliki in sestavi, od Brežic do Ljubljane. Krški kapucini so se ukvarjali s šolstvom in zdravstvom, zato je v knjižnici veliko slovarjev, leksikonov in medicinskih knjig, zraven pa še teološke, filozofske, zgodovinske, biografske in pravne. Knjižnica je bila v 80-ih letih urejena in leta 1984 odprta za javnost.

V knjižnici se nahaja tudi soba Speedway, kjer je stalna posebna zbirka ali »muzej v malem« z naslovom Speedway v Sloveniji. To je edina tovrstna javno dostopna zbirka v Sloveniji, z njo se ohranja bogata tehnična in kulturna dediščina našega okolja za sedanje in prihodnje rodove. V zbirki so razstavljeni številni predmeti – od motorja in opreme voznika do startnih številk, pokalov, priznanj in opreme mehanikov ter marsikaj drugega.

Kontaktni podatki

Telefon: +38674904000
Spletna stran: www.knjiznica-krsko.si

Lokacija