Ribištvo in ribolov v Posavju

Opis

Ribištvo in športni ribolov v svetu že dalj časa velja za izredno priljubljeno dejavnost, pri nas pa se v zadnjih 10 letih vse bolj poudarja pomen lokalne ribe in ohranjanja vodnih virov, hkrati pa narašča število tistih, ki se v Posavju ukvarjajo z ribolovom. To niti ne preseneča, saj je Posavje izjemno vodnata dežela, kjer reki Sava in Krka, številni pritoki, potoki ter ribniki omogočajo bogat ulov in obilo ribiških užitkov. Ribištvo pa ni samo lov na ribe, ampak je tesno povezano tudi s čisto, neokrnjeno naravo, bogatim živalskim svetom, mirom in sprostitvijo. V zadnjih letih je vse večji poudarek na varovanju naših vodnih virov ter na skrbi za čisto obvodno okolje, prav tako pa se vse bolj poudarja kvaliteta posavske ribe. Vse to so razlogi, da se številni odločajo za ribolov na kateri izmed posavskih rek oz. na okoliških ribnikih.

Posavske vode so bogate z različnimi vrstami rib, kot na primer babuška, rdečeperka, klen, krap, ščuka, som, ploščič, bolen, podust, platnica, ostriž, linj, smuč, šarenka, rdečeoka, amur, zelenika, kapelj in druge vrste rib. Na rekah Savi in Krki je možen spust s kanuji in kajaki, s tem pa je omogočen športni ribolov, ki postaja v Posavju vse bolj priljubljen. Poleg rek je mogoče v Posavju loviti tudi na ribnikih in v bistrih potokih.

Ribolov in ribe v vodah večinoma upravljajo ribiške družine. V Posavju deluje 6 ribiških družin, ki so precej aktivne: ribiška družina Radeče, ribiška družina Sevnica, ribiška družina Brestanica – Krško, ribiška družina Brežice, ribiška družina Kostanjevica na Krki in ribiška družina Sotla. Območje vsake izmed ribiških družin je nadalje razdeljeno na revirje.

Sicer pa je mogoče življenje rib v njihovem naravnem okolju pobližje spoznati ob ogledu ribjih stez, ena izmed takih je pri HE Blanca-Arto, kjer si je mogoče ogledati informativne table s kar 32 vrstami rib in se pobližje spoznati z življenjem posavskih rib. Ribja steza se skuša kar se da približati naravnim razmeram z ne prehitrim vodnim tokom, kar ribam omogoča, da lažje plavajo proti toku ter tako premagajo višinsko razliko med zgornjim in spodnjim delom ribje steze.

Poleg ribolova je v Posavju močno prisotno tudi ribogojstvo, panoga v kateri letno pridelajo ogromne količine sladkovodnih rib. Vse to gotovo pripomore k temu, da se ribe vedno pogosteje znajdejo na krožnikih, tako v gospodinjstvih kakor v ponudbi gostincev. Saj, kakor je znano, najboljša riba je posavska riba.

Kontaktni podatki

Telefon: (07) 488 10 40

Lokacija