Posavske učne poti

Opis

Učne poti v Posavju obiskovalce sprejemajo v vseh letnih časih, tematsko pa so si tako raznolike, da vsak lahko najde nekaj zase. Večina tovrstnih poti poteka po nezahtevnem terenu, ki je primeren za različne starostne skupine, tudi za manjše otroke ali starostnike. Urejene učne poti, opremljene z informacijskimi tablami in vso drugo potrebno infrastrukturo, so tako idealna izbira za vse radovedne, željne novega znanja in za ljubitelje pohodništva ter narave.

Učna pot Savus

5 kilometrov dolga krožna pot ponuja inovativno interpretacijo naravne in kulturne dediščine. Izhodišče ima pri turistično rekreacijskem parku Savus, njen simbol pa je antično rečno božanstvo Savus. Večji del poti namreč poteka ob Savi ter hkrati ob eni najlepših in najdaljših ribolovnih tras v Evropi. Kot taka izpostavlja pomen vode za oblikovanje ekosistemov ter bogastvo favne in flore našega naravnega okolja. Pot ni zahtevna, zato jo z lahkoto prehodite, po njej pa se lahko popeljete tudi z električnim kolesom. Toplo priporočamo voden ogled z lokalnim vodnikom, saj vam bo na atraktiven način predstavil poudarke poti.
Pot vas pelje skozi park Dvor pod krošnje eksotičnih dreves, inovativno didaktično igralo pa vam tu predstavi še številne pomembne vrste. Nižje ob Savi vas na Hotemeškem polju pričaka kukalo, s katerim si privoščite čudovit pogled na mehke poteze bližnjega Brunka s cerkvico Sv. treh kraljev. O preteklosti Hotemeškega polja pa naj vas poučijo besede Janeza Vajkarda Valvasorja.

Vodna učna pot (Bistrica ob Sotli)

Gre za 7 točk dolgo učno pot, ki v dolžino meri 3 km in jo v normalnem tempu prehodimo v približno dobri uri in pol. Pot je izjemno zanimiva, saj je urejena kot učilnica v naravi, kjer je mogoče spoznati delovanje in energijo reke Bistrice nekoč in danes. Na poti si je mogoče ogledati sotesko Bistrice, mokrišče, obnovljen Gabronov vodnjak in številne zanimive rastlinske vrste (npr. kranjska lilija, bodeča lobodika). Pot se začne v dolinskem izviru v Hohnječevem grabnu, nato pa se nadaljuje proti mokrišču in naprej proti vodnjaku v Gabronovem naselju. Pot nadaljujemo v smeri proti izviru potoka Čehovnica v reko Bistrico, nato proti Markečevemu mlinu, Kunejevem jezu v Zagaju in od tu do začetka soteske reke Bistrice.

Pešpot Kunšperk – Klestje

Učna pot, ki je nastala ob projektu »Ne pozabimo na vasi!« ponuja 8 postojank po pokrajini, ki sodi v eno najstarejših zavarovanih območij Kozjanski park in območje Natura 2000. Na postojankah nas spremljajo informacijske table, ki vsebujejo opise naravnih znamenitosti in posebnosti, npr. tukaj živeče živalske in rastlinske vrste. Izhodišče poti je v Bistrici ob Sotli, table pa pohodnike usmerjajo do močvirnih travnikov, predstavijo pomembne zgodovinske dogodke naselja Kunšperk in znamenite Kunšperske gore. V nadaljevanju se pot usmeri v sotesko Zelenjak, meandre Sotle, izlet pa se po ravninskem sprehodu med polji nadaljuje do drevoreda Klestje ter zaključi na razgledni panoramski točki, s pogledom na Kozjansko in Obsotelje.

Jurkova učna pot na Lisci

2,2 kilometra dolga nezahtevna učna pot po obronkih Lisce, ki je ime dobila po razborskem učitelju Blažu Jurku, ki je dal pobudo za postavitev prve planinske koče na Lisci, ki še danes nosi njegovo ime. Na razgibani poti z rahlimi vzponi in spusti spoznate biotsko raznovrstnost Lisce in njenih prebivalcev, tradicijo Lisce, zgodovino njenih objektov, navdušijo pa vas tudi izjemni razgledi na velik del Slovenije in celo proti sosednji Hrvaški.

Koščeva učna pot v Jovse

Za ljubitelje neokrnjene narave je odlična izbira Koščeva pot v Jovse, ki poteka od središča Kapel do parka Jovsi. Gre za 5 km dolgo pot, ki jo prehodimo v približno 2 urah. V središču Kapel, kjer pot začnemo, je pri cerkvi Marije Vnebovzete tudi informativna tabla. Pot vodi čez kapelske vinograde in se nadaljuje po gozdnem pobočju Jovsov. V gozdu in na robu naravnega parka sta urejeni tudi informativni točki, ki predstavljata značilnosti gozda ter posebnosti rastlinskega in živalskega sveta tega področja. Z obiskom informacijske sobe Kapele, ki je prava multimedijska učilnica, lahko zaokrožimo obisk te učne poti. Posebnosti te učne poti so velika pestrost rastlinskih vrst in združb ter edino potrjeno gnezdišče kosca v Panonski Sloveniji.

Gozdna učna pot Pišece

Gre za približno 4,5 km dolgo pot, ki traja 2 – 3 ure. Gre za krožno pot, ki ima začetek v vasi Pišece, »pri mlinu«. Ob učni poti teče potok Selna. Učna pot je označena z zeleno-rumenimi markacijami in 11 vsebinskimi točkami. Ob poti se nahajajo tudi nekatere zanimivosti: cerkev sv. Mihaela, Pleteršnikova domačija Pišece, številne drevesne in živalske vrste.

Uskoška pohodna pot

Gre za pot, ki vodi po poti Uskokov in priča o njihovem vplivu na posavsko kulturno dediščino.

Resslova učna pot

Gre za učno pot, ki bo še zlasti zanimiva za ljubitelje narave, saj pohodnika vodi skozi Krakovski pragozd. Na poti je mogoče občudovati izjemno biotsko pestrost pragozda, prav tako so na tem področju našle dom nekatere izjemno redke živalske in rastlinske vrste.

Vodna učna pot Gabernica

Gre za približno 17 km dolgo učno pot, ki jo boste prehodili v približno 5 urah, začne pa se ob izviru potoka Gabernica, Pišece, votlina Duplo. Učna pot od izvira vodi vse do izliva v reko Savo in velja za prvo vodno učno pot v Sloveniji. Za obiskovalce je zanimivo predstavljen vodotok in tudi dogajanje vzdolž potoka. Iz začetne točke se učna pot nadaljuje do obnovljenega starega mlina, mimo ribnika v Pišecah, čet Brežiško polje do Mosteca, kjer se izliva v reko Savo. Ob poti je mogoče spoznati vso pestrost življenja v potoku, rabo potoka, regulacijo naravnega vodotoka, zanimive poplavne ravnice pri Kapelah (Jovsi), hkrati pa so ob poti tudi naslednje zanimivosti: izvir Gabernice v votlini Duplo, star mlin, Grad Pišece, poplavni gozd Dobrava, Jovsi (Kapele), Brod čez reko Savo (Mostec), rastlinska in naravna raznovrstnost.

Zgodovinsko-gozdna pot Svibno pri Radečah

Pot nas popelje po bogati zgodovini grofov Svibenskih, od gradu pa vse do cerkve sv. Križa. Na poti se spoznamo s kmečkim stavbarstvom, gospodarjenjem z gozdom, kamnitimi osamelci, geološko prelomnico, na poti pa lahko celo prespimo v bivaku na Magolniku. Pot je opremljena z oštevilčenimi lesenimi tablami. Dolžina celotne krožne poti je 8 km, s 13 vsebinskimi točkami, ki si jih lahko ogledamo v približno 3-4 urah, po želji pa je mogoče pot tudi skrajšati na pol. Začetek poti je na Svibnem.

Učna pot Josipine Hočevar

Pot Josipine Hočevar vodi iz Starega mestnega jedra Krško po sledeh, ki jih je v tem mestu pustila ta dobrotnica. Učna pot se začne pri Mestnem muzeju Krško, nadaljuje do cerkve sv. Janeza Evangelista in Hočevarjevega trga, vse do Mestnega parka, kjer je v Josipinino čast postavljen tudi njen doprsni kip. Nadaljujemo mimo gasilskega doma do cerkve sv. Rozalije, kjer si lahko ogledamo spominsko ploščo, ki jo je Josipini v čast dal vgraditi takratni župan Mencinger. Sledi vzpon na Trško goro proti cerkvi sv. Jožefa od koder se krožno vrnemo v staro mestno jedro, kjer ne gre spregledati Kapucinske knjižnice.

Kontaktni podatki

Lokacija