Image Alt

Posavske učne poti

Opis

Učne poti v Posavju obiskovalce sprejemajo v vseh letnih časih, tematsko pa so si tako raznolike, da vsak lahko najde nekaj zase. Večina tovrstnih poti poteka po nezahtevnem terenu, ki je primeren za različne starostne skupine, tudi za manjše otroke ali starostnike. Urejene učne poti, opremljene z informacijskimi tablami in vso drugo potrebno infrastrukturo, so tako idealna izbira za vse radovedne, željne novega znanja in za ljubitelje pohodništva ter narave.

Vodna učna pot (Bistrica ob Sotli)

Gre za 7 točk dolgo učno pot, ki v dolžino meri 3 km in jo v normalnem tempu prehodimo v približno dobri uri in pol. Pot je izjemno zanimiva, saj je urejena kot učilnica v naravi, kjer je mogoče spoznati delovanje in energijo reke Bistrice nekoč in danes. Na poti si je mogoče ogledati sotesko Bistrice, mokrišče, obnovljen Gabronov vodnjak in številne zanimive rastlinske vrste (npr. kranjska lilija, bodeča lobodika). Pot se začne v dolinskem izviru v Hohnječevem grabnu, nato pa se nadaljuje proti mokrišču in naprej proti vodnjaku v Gabronovem naselju. Pot se zaključi v soteski Bistrice.

Jurčkova učna pot na Lisci

Gre za 2,5 km dolgo krožno pot po vrhu Lisce, na kateri si je mogoče ogledati vse rastlinske in živalske posebnosti, tradicijo Lisce, zgodovino njenih objektov ter druge posebnosti.

Koščeva učna pot v Jovse

Za ljubitelje neokrnjene narave je odlična izbira Koščeva pot v Jovse, ki poteka od središča Kapel do parka Jovsi. Gre za 5 km dolgo pot, ki jo prehodimo v približno 2 urah. V središču Kapel, kjer pot začnemo, je pri cerkvi Marije Vnebovzete tudi informativna tabla. Pot vodi čez kapelske vinograde in se nadaljuje po gozdnem pobočju Jovsov. V gozdu in na robu naravnega parka sta urejeni tudi informativni točki, ki predstavljata značilnosti gozda ter posebnosti rastlinskega in živalskega sveta tega področja. Z obiskom informacijske sobe Kapele, ki je prava multimedijska učilnica, lahko zaokrožimo obisk te učne poti. Posebnosti te učne poti so velika pestrost rastlinskih vrst in združb ter edino potrjeno gnezdišče kosca v Panonski Sloveniji.

Gozdna učna pot Pišece

Gre za približno 4,5 km dolgo pot, ki traja 2 – 3 ure. Gre za krožno pot, ki ima začetek v vasi Pišece, »pri mlinu«. Ob učni poti teče potok Selna. Učna pot je označena z zeleno-rumenimi markacijami in 11 vsebinskimi točkami. Ob poti se nahajajo tudi nekatere zanimivosti: cerkev sv. Mihaela, Pleteršnikova domačija Pišece, številne drevesne in živalske vrste.

Uskoška pohodna pot

Gre za pot, ki vodi po poti Uskokov in priča o njihovem vplivu na posavsko kulturno dediščino.

Resslova učna pot

Gre za učno pot, ki bo še zlasti zanimiva za ljubitelje narave, saj pohodnika vodi skozi Krakovski pragozd. Na poti je mogoče občudovati izjemno biotsko pestrost pragozda, prav tako so na tem področju našle dom nekatere izjemno redke živalske in rastlinske vrste.

Vodna učna pot Gabernica

Gre za približno 17 km dolgo učno pot, ki jo boste prehodili v približno 5 urah, začne pa se ob izviru potoka Gabernica, Pišece, votlina Duplo. Učna pot od izvira vodi vse do izliva v reko Savo in velja za prvo vodno učno pot v Sloveniji. Za obiskovalce je zanimivo predstavljen vodotok in tudi dogajanje vzdolž potoka. Iz začetne točke se učna pot nadaljuje do obnovljenega starega mlina, mimo ribnika v Pišecah, čet Brežiško polje do Mosteca, kjer se izliva v reko Savo. Ob poti je mogoče spoznati vso pestrost življenja v potoku, rabo potoka, regulacijo naravnega vodotoka, zanimive poplavne ravnice pri Kapelah (Jovsi), hkrati pa so ob poti tudi naslednje zanimivosti: izvir Gabernice v votlini Duplo, star mlin, Grad Pišece, poplavni gozd Dobrava, Jovsi (Kapele), Brod čez reko Savo (Mostec), rastlinska in naravna raznovrstnost.

Zgodovinsko-gozdna pot Svibno pri Radečah

Pot nas popelje po bogati zgodovini grofov Svibenskih, od gradu pa vse do cerkve sv. Križa. Na poti se spoznamo s kmečkim stavbarstvom, gospodarjenjem z gozdom, kamnitimi osamelci, geološko prelomnico, na poti pa lahko celo prespimo v bivaku na Magolniku. Pot je opremljena z oštevilčenimi lesenimi tablami. Dolžina celotne krožne poti je 8 km, s 13 vsebinskimi točkami, ki si jih lahko ogledamo v približno 3-4 urah, po želji pa je mogoče pot tudi skrajšati na pol. Začetek poti je na Svibnem.

Učna pot Josipine Hočevar

Pot Josipine Hočevar vodi iz Starega mestnega jedra Krško po sledeh, ki jih je v tem mestu pustila ta dobrotnica. Učna pot se začne pri Mestnem muzeju Krško, nadaljuje do cerkve sv. Janeza Evangelista in Hočevarjevega trga, vse do Mestnega parka, kjer je v Josipinino čast postavljen tudi njen doprsni kip. Nadaljujemo mimo gasilskega doma do cerkve sv. Rozalije, kjer si lahko ogledamo spominsko ploščo, ki jo je Josipini v čast dal vgraditi takratni župan Mencinger. Sledi vzpon na Trško goro proti cerkvi sv. Jožefa od koder se krožno vrnemo v staro mestno jedro, kjer ne gre spregledati Kapucinske knjižnice.

Kontaktni podatki

Lokacija

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.