RESSLOVA POT OB KRAKOVSKEM PRAGOZDU

Povpraševanje

Informacije v obrazcu bodo poslane ponudniku in vsa nadaljnja komunikacija bo potekala med vami in ponudnikom.

Polja, označena z *, so obvezna

Opis

Ob poplavni ravnici Krke se razprostira največji nižinski poplavni gozd v Sloveniji, Krakovski gozd. Njegov osrednji del je zavarovan s stoletnimi, skoraj do neba segajočimi hrasti dobi, belim gabrom in črno jelšo. Je eno najpomembnejših slovenskih mokrišč, kjer domujejo številne ogrožene rastlinske in živalske vrste. Tu domujejo črne štorklje, plavčki, poleg tega pa je tu največje drstišče ščuk v Evropi.

V osrednjem delu Krakovskega gozda je kot naravni rezervat zavarovan sekundarni pragozd (40,5 ha). Krakovski gozd je umeščen na seznam mednarodno pomembnih območij za ptice, v katerem so ptičeslovci popisali kar 112 vrst ptic.

Ob robu južnega dela Krakovskega gozda poteka pohodniška Resslova pot, imenovana po gozdarju in izumitelju ladijskega vijaka Josefu Resslu, ki je novo tehnično napravo preizkušal na Krki, ko je bil zaposlen kot gozdarski inženir v Kartuziji Pleterje. Resslova pot vas vodi po gozdni stezi, marsikje boste preko brvi prečkali tudi vodo, ves čas pa vas bodo obdajala visoka, vitka drevesa, ki v višino merijo tudi do 40 metrov. Ob poti lahko ves čas občudujemo biotsko pestrost rastlinskih in živalskih vrst. Najpogostejša drevesna vrsta v gozdu je hrast dob, poleg njega pa je mogoče občudovati tudi beli gaber, črno jelšo in mnoge druge. Zelo bogata je tudi podrast Krakovskega gozda, kjer rastejo številne zaščitene rastlinske vrste, med drugim močvirski tulipan, ki ga najdemo samo tu in na Ljubljanskem barju. Gozd je dom tudi za številne živali, med drugim naj bi tod živelo okoli 112 vrst ptic, tudi nekatere izjemno redke (vijeglavka, pivka, zelena žolna, srednji detel, črna štorklja, itd.).

Izhodišče za pohod po Krakovskem gozdu je v Kostanjevici na Krki (tik pred krožiščem pri mostu čez reko Krko se nahaja brezplačno parkirišče nasproti gostišča). Nato sledite po cesti proti Krakovskem gozdu in sledite markacijam ob cesti.

Dolžina poti: 8 km

Čas ogleda: 2,5 ure

Za obisk Krakovskega gozda priporočamo spremstvo vodnika.

 

Kontaktni podatki

Telefon: +3867498 81 52

Lokacija