Kozjanski park

Povpraševanje po ponudbi

Informacije v obrazcu bodo poslane ponudniku in vsa nadaljnja komunikacija bo potekala med vami in ponudnikom.

Polja, označena z *, so obvezna

Opis

Kozjanski regijski park je eno najstarejših in največjih zavarovanih območij v Sloveniji, večji del parka je uvrščen med Natura 2000 območja. Od leta 2010 se območje Kozjanskega z Obsoteljem ponaša s statusom biosfernega območja pod zaščito Unesca (program MAB – Man and biosphere, Človek in biosfera).

Pestra kozjanska krajina ustvarja pogoje za izjemno biotsko pestrost zavarovanega območja. Tu pozorno oko najde 44 vrst orhidej, preko 1200 vrst metuljev, 62 vrst kobilic, 20 vrst gliv vlažnic, 102 sorti jablan, 60 sort hrušk in 78 naravnih znamenitosti.

Ena najprepoznavnejših dobrih parkovnih praks so visokodebelni travniški sadovnjaki, ki so izredno pomemben življenjski prostor za ptice kot so vijeglavka, zelena žolna, pivka, veliki skovik, pogorelček, čuk, smrdokavra, sršenar in rjavi srakoper.

Jabolko iz visokodebelnega travniškega sadovnjaka je simbol varovanja narave, nadaljevanja tradicije in dediščine naših prednikov, blagostanja in zdrave hrane ter simbol prepoznavnosti zavarovanega območja Kozjanskega parka in identifikacije domačinov z zavarovanim območjem.  Zato že od leta 2000 organiziramo Praznik kozjanskega jabolka, ki je tradicionalna, osrednja ekološka in etnološka prireditev v Kozjanskem parku. Vsako leto se odvije drugi teden v oktobru v trgu Podsreda.

Kozjanski park ponuja obiskovalcem na ogled številne zanimivosti:

 • srednjevški grad Podsreda
 • srednjeveški trg Podsreda s prangerjem
 • Gruska jama – kraška izvirna zatrepna dolina
 • kolekcijski visokodebelni travniški sadovnjak na Čerčkovi domačiji v Podsredi
 • suhi travniki na Vetrniku in Oslici
 • Levstikov mlin v Podsredi
 • soteska reke Bistrice
 • soteska reke Sotle-Zelenjak
 • gnezdišče čebelarja, Župjek
 • kraški izvir Davjek, Dekmanca
 • Ajdovska žena na Pilštanju
 • Lurška jama v Zagorju pri Lesičnem
 • Trebče – Kolarjeva domačija z ribnikom in Javerškova domačija
 • številne pešpoti: gozdna pot trg Podsreda – grad Podsreda, naravoslovna učna pot Travnik, pešpot Podsreda, geološka učna pot, pešpot Pilštanj in vodna učna pot Lesično, Bizeljske pešpoti, pešpot Kunšperk–Klestje, romarske poti: Emina romarska pot, Marijina romarska pot

Ponudba: Vodeni ogledi Kozjanskega parka že od 25 EUR na osebo.

Kontaktni podatki

Telefon: +38638007100

Lokacija