Grad Rajhenburg

Opis

S šestdeset metrov visokega skalnega pomola nad sotočjem potoka Brestanica in reke Save okoliški prostor že stoletja nadzoruje grad Rajhenburg, ki ga je dal med letoma 1131 in 1147 pozidati mogočni lastnik posesti, salzburški nadškof Konrad, o čemer priča najstarejši, romanski del objekta. Stavbo in pripadajoče posestvo so stoletja upravljali ministeriali, ki so dobili ime po gradu – Rajhenburški. Po njihovem izumrtju so nasledniki stavbi dodajali sodobnejše elemente in ji postopoma dali podobo, kakršno občudujemo danes. Leta 1881 so Rajhenburg kupili menihi trapisti in ga preuredili v samostan, ki je deloval do okupacije aprila 1941, ko je nemška okupacijska oblast v gradu in pripadajočih gospodarskih poslopjih vzpostavila taborišče za izgon Slovencev. Leta 1947 je bil red trapistov razpuščen, grad pa nacionaliziran. Še isto leto, junija, je bil odprt Kazensko poboljševalni dom za ženske in pozneje še druge kazenske ustanove. Od leta 1968, ko je bila v njem odprta razstava o izgnancih, pa je namenjen predvsem muzejski in prireditveni dejavnosti.
Po zadnji prenovi v letu 2012 je grad dobil izjemno privlačno podobo, ki jo dopolnjujejo muzejske razstave in raznolike kulturne prireditve. Ob sprehodu skozi celostno prenovljeno grajsko stavbo spoznate razvoj objekta od romanike, gotike in renesanse do sodobnosti. Muzejske postavitve Muzeja novejše zgodovine Slovenije vam ponujajo vpogled v zgodovino delovanja menihov trapistov, usodo slovenskih izgnancev in čas, ko so na gradu delovale različne kazenske ustanove. Ogledate si lahko tudi grajsko pohištvo iz zbirk Narodnega muzeja Slovenije, vedute Brestanice s konca 19. stoletja ter motive društvenega in družabnega življenja spoznate na predstavljenih razglednicah, na gradu pa so razstavljena tudi žlahtna odličja z olimpijskih iger in svetovnih prvenstev enega najboljših slovenskih atletov Primoža Kozmusa.
V Veliki dvorani, ki jo zaznamuje štirikrilno gotsko okno s kamnitim križem, pripravljamo občasne, predvsem umetnostne, razstave.
Grad Rajhenburg sodi med najpomembnejše spomenike srednjeveške grajske arhitekture v Sloveniji.

Obenem grajski zidovi vabijo na vsakoletni dogodek Rajhenburški dan čokolade in likerjev, ki je programsko zasnovan na izjemno bogati dediščini, ki so jo Brestanici, Posavju in celotnemu slovenskemu prostoru, zapustili menihi trapisti.

Ponudba: Raziščite grad Rajhenburg že za 6 EUR na osebo. Celoten cenik je objavljen na spletni strani www.gradrajhenburg.si

Kontaktni podatki

Spletna stran: www.gradrajhenburg.si

Lokacija