Grad Pišece

Opis

Izjemen grad Pišece stoji na skalnem griču sredi gozdnatih pobočij Orlice. V pisnih virih se prvič omenja v zgodnjem 14. stoletju, a je najverjetneje obstajal že bistveno prej, vsaj v 13. stoletju, ko se omenjajo oskrbniki gradu, vitezi Pišeški. Od konca 16. stoletja naprej je bil v lasti plemiške rodbine Moscon.
Grad stoji na manjšem storžastem hribu na južnem pobočju Orlice, skrit med orliškimi gozdovi. Z večje oddaljenosti je lepo viden, s približevanjem pa se njegova lokacija skrije. Grajska stavba ima obliko nepravilnega mnogokotnika, kar je rezultat večstoletnega razvoja in prezidav. Njegov romanski stolp kljub kasnejši baročni in historicistični dozidavi ter prenovi prevladuje nad preostalim obzidjem.
Ob gradu je urejen čudovit angleški park, v katerem izstopata 50 metrov visoka sekvoja in ribnik, ki daje gradu aristokratski pridih. Do gradu vodi pešpot iz središča Pišec, ki poteka mimo Pleteršnikove domačije, spodnjega ribnika in skozi obnovljen angleški park do gradu.
Če razmišljate o obisku najvišjega vrha Občine Brežice, ne smete zamuditi obiska tega čudovitega gradu.

Grad Pišece ni odprt za javnost.

Kontaktni podatki

Telefon: +386 31 582 169

Lokacija