Galerija Krško

Povpraševanje

Informacije v obrazcu bodo poslane ponudniku in vsa nadaljnja komunikacija bo potekala med vami in ponudnikom.

Polja, označena z *, so obvezna

Opis

Galerija Krško je bila zgrajena leta 1777, v obdobju poznega baroka, kot špitalska cerkev Sv. Duha. Njen tloris je razgiban v skladu z gradbenimi smernicami tega umetnostnega sloga: iz osrednjega centralnega prostora se na obeh straneh izvijata polkrožni kapeli. Tudi prezbiterij, ki se brez prekinitve nadaljuje iz glavne ladje se zaključuje polkrožno. Kljub rahlo klasicistični členitvi fasade, oblikujejo notranjščino slikovito mehki prelivi ladje in stranskih kapel. Nace Šumi je stavbi pripisal vpliv štajerske baročne arhitekture in kasneje še arhitektu Johannu Fuchsu.

Leta 1939 je bila cerkev desakralizirana in predana v uporabo Muzejskemu društvu za politična okraja Krško in Brežice, ki je imelo prostore v cerkvi Sv. Duha in v t.i. Valvasorjevi hiši (danes Mestni muzej Krško). Leta 1966 je v nekdanji cerkvi, pod upravljanjem Valvasorjeve knjižnice Krško, začela delovati Galerija Krško. Do leta 1993 so pripravljali razstave in sodelovali z likovnimi kritiki, predvsem z Janezom Mesesnelom, Mirkom Jutrškom. Po nekaj letnem premoru je leta 1998 upravljanje Galerije Krško prevzel JSKD RS – OI Krško in do leta 2009 izvajal galerijsko dejavnost. Konec leta 2009 je Občina Krško z Odlokom o ustanovitvi javnega zavoda Kulturni dom Krško (Ur. l. RS, št. 109/09) ustanovila enoti Mestni muzej Krško in Galerija Krško, ki delujeta pod upravljanjem Kulturnega doma Krško.

V Galeriji Krško boste našli razstave slovenske in mednarodne vizualne umetnosti, ki so pripravljene posebej za to razstavišče, z namenom vzpostavitve dialoga med umetniškimi deli in arhitekturo.

 

Viri:
ŠUMI, Nace, 1961. Ljubljanska baročna arhitektura. Ljubljana, 185.
ŠUMI, Nace, 1969. Baročna arhitektura (Ars Sloveniae). Ljubljana, LIV, LXVI.
SARIA, Balduin, 1939. Ob ustanovitvi »Muzejskega društva za politična okraja Krško in Brežice« v Krškem. V: Kronika slovenskih mest, let. 39, 241—242.
BRENČIČ, Polona, 2011. Podobe iz čipkaste preje. V: Mesto besed : zbornik ob 45-letnici delovanja Valvasorjeve knjižnice Krško, str. 92-96.
Javni sklad Republike Slovenije za kulturne dejavnosti – Območna izpostava Krško.

Kontaktni podatki

Spletna stran: www.galerijakrsko.si

Lokacija