Ajdovska jama

Opis

AJDOVSKA JAMA PRI NEMŠKI VASI Z OKOLICO

Ajdovska jama je ena redkih večjih jam na območju osamelega krasa Krškega hribovja med Nemško vasjo in Brezovsko Goro. Odpira se v strmem pobočju kraškega dola Podjama (Kartušev dol).  Pod jamo občasno izvira potoček. Dno dola porašča vlažen gojen travnik, strmine pa pokriva gozd robinije z gosto podrastjo ter mešan hrastov in bukov gozd. Predstavlja pravo naravno oazo v gričevnatem svetu vinskih goric.

Ajdovska jama je kot podzemna jama geormorfološka naravna vrednota državnega pomena, okoliško kraško polje z izviri, ponikalnico, vrtačami, bruhalnikom, pa tudi naravna vrednota lokalnega pomena.

Hkrati pa velja Ajdovska jama v slovenskem prostoru za eno večjih zatočišč porodniških kolonij več vrst netopirjev. Zaradi tega je jama tudi zoološka naravna vrednota državnega pomena in vključena v omrežje Natura 2000.

Obenem pa sodi Ajdovska jama pri Nemški vasi med najpomembnejše kulturne spomenike v Sloveniji. V jami je bila odkrita redka vrsta jamskega medveda Ursus Ladinicus – datirano v čas 51 000 do 43 000 pr. n. št. in prisotnost kamenodobnih lovcev, še pomembnejše najdbe pa so iz mlajše kamene dobe izpred,  ki potrjujejo odkritje najstarejše nekropole v Sloveniji oz. sakralnega objekta  s sledovi prvih namensko opravljenih posegih v jami. Povezava z mističnim svetovi se zaradi same neposredne okolice in oblike jame kar sama ponuja tudi v sodobnem času.

Ajdovska jama je sicer zaradi varstva porodniške kolonije netopirjev med 15. aprilom in 15.oktobrom zaprta, je pa možno tudi v tem času doživeti svet okoli nje – od raznolikih kraških pojavov do ogroženih vrst (potočnih rakov koščakov, metuljev črtastih medvedkov), gozdov, energijo prostora, zdravilnih izvirov in vinorodne krajine.

Med 15. oktobrom in 15. aprilom pa je obisk Ajdovske jame možen po vnaprejšnjem dogovoru vsaj 3 dni prej. Osnovni obisk traja približno 1 uro, ob naravnih zanimivostih, lokalnih zgodbah pa doživite tudi utrinke življenja iz pradavnine.

Stroški vodenja znašajo 5 € na osebo.

Kontaktni podatki

Telefon: +38631329625
Spletna stran: www.ajdovska-jama.si

Lokacija