Odkrite podzemni svet Posavja

To, da je narava Posavja čarobna lahko vidimo že takoj, ko vstopimo v to slikovito pokrajino. Vendar pa se čarobnost ne skriva le nad, ampak tudi pod površjem zemlje. V Posavju najdete Ajdovsko in Kostanjeviško jamo, vsaka s svojimi značilnostmi vas bosta zagotovo navdušili.

Ajdovska jama,  se nahaja na območju Krškega gričevja pri Nemški vasi in ima bogato preteklost, saj je bilo tu staro neolitsko svetišče. V antiki in visokem srednjem veku je jama služila ljudem kot zatočišče pred raznimi nevarnostmi. Ajdovska jama tako sodi med ene najpomembnejših arheoloških najdišč v Sloveniji. Ni pa bogata le z zgodovino, v njej prebiva tudi kolonija netopirjev južni podkovnjaki (Rhinolophus euryale), ki so ogrožena vrsta v Evropi.

Druga podzemna znamenitost Posavja, Kostanjeviška jama, leži ob vznožju Gorjancev. Tu so padavinske vode, podzemni vodni tokovi in tektonski premiki skozi tisočletja ustvarjali prečudovite sigaste tvorbe pravljičnih oblik. Leta 1937 so narasle vode predrle sedanji vhod v jamo in takrat se je ta dobesedno odprla okoliškim prebivalcem. Najbolj dih jemajoča je zagotovo Kapniška dvorana, ki ima urejeno pot, da jo lahko brezskrbno obiščete vsi, željni raziskovanja podzemlja.

Za več informacij o Ajdovski jami najdete na spletni strani Zavoda Svibna www.ajdovska-jama.si, o Kostanjeviški jami pa na http://www.kostanjeviska-jama.com/.

Ajdovska jama