OBČINA KOSTANJEVICA NA KRKI PREJELA SREBRNI ZNAK SLOVENIA GREEN DESTINATION

Občina Kostanjevica na Krki je v letu 2019 prvič vstopila v Zeleno shemo slovenskega turizma pod okriljem Slovenske turistične organizacije in se tako vključila v proces pridobivanja znaka Slovenia Green Destination. Ob prvi presoji je prejela bronast znak Slovenia Green Destination, letos pa so ob ponovni presoji ocenjevalci ocenili, da je viden napredek in trud za še bolj trajnostni razvoj turizma, zato so destinaciji Kostanjevica na Krki podelili znak Slovenia Green Destination SILVER. To dokazuje, da smo na pravi poti pri uvajanju trajnostnega razvoja turizma, za kar gre zahvala vsem občanom in občankam, ki predstavljate destinacijo in se trudite, da se gost počuti sprejeto in dobrodošlo.