Digitalna grajska sobana veličastnih sedem gradov Posavja

Prijazno vabljeni v Digitalno grajsko sobano, kjer si boste lahko ogledali zgodbe sedmih veličastnih gradov Posavja in njihove okolice.

Pod okriljem operacije e-Gradovi Posavja, ki jo vodi Regionalna razvojna agencija Posavje, se je v zadnjih mesecih izvajalo digitalno inoviranje kulturne dediščine gradov Posavja. Digitalizirane vsebine kulturne dediščine gradov, ki so na ogled v Digitalni sobi, so prezentirane na atraktiven način preko 3D modelov, notranjih zajemov gradov v obliki oblakov točk, 360-stopinjskih posnetkov in videa s 3D modeli in prikazi ponudb vključenih gradov.

Gradovi, ki so bili predmet digitalnega inoviranja so grad Rajhenburg, grad Brežice, nekdanji cistercijanski samostan Kostanjevica na Krki, grad Sevnica, grad Mokrice ter grajski ruševini Svibno in Kunšperk. Grajski ruševini sta zajeti v obliki poskusa 3D rekonstrukcije.

Vsebine so na ogled preko atraktivnih in sodobnih digitalnih medijev, kot so hologrami in VR očala v Digitalni sobi v Termah Čatež. Digitalna grajska sobana je vzpostavljena kot skupen doživljajski prostor gradov Posavja, obiskovalci pa jo bodo lahko obiskali od 5. 7. 2021 dalje. Digitalna soba bo poskušala z zanimivimi digitaliziranimi prikazi obiskovalce navdušiti nad kulturno dediščino veličastnih gradov Posavja ter jih motivirati za obisk gradov. Obiskovalci bodo lahko tudi preizkusili novo spletno aplikacijo e-Gradov Posavja, s katero bodo lahko potovali po vseh sedmih gradovih in raziskovali njihove skrivnosti ter legende. Kdor bo uspešno raziskal vse skrivnosti vseh sedmih gradov, bo lahko sodeloval v velikem nagradnem žrebanju. Velika nagrada bo skrivnostno doživetje na destinaciji Čatež in Posavje.

Lokacija: Digitalna soba se nahaja v Termah Čatež, ob Slaščičarni Urška.

Odpiralni čas (od 1.9.2023 dalje):

Ponedeljek – petek: 8.00 – 16.00
Sobota: 9.00 – 14.00
Nedelja: zaprto

Ste pripravljeni na novo grajsko dogodivščino? Vljudno vabljeni, z veseljem vas pričakujemo.

Spoznajte sedem veličastnih gradov Posavja

V gradu Brežice domuje pokrajinski muzej Posavski muzej Brežice. Očaral vas bo z eno najlepših baročnih dvoran – Viteško dvorano, ki je s svojo edinstveno poslikavo iz začetka 18. stoletja eden najodličnejših posvetnih baročnih spomenikov stenskega slikarstva na Slovenskem. V njej lahko prisluhnete koncertom ali se udeležite drugih prireditev. Posavski muzej Brežice predstavlja dediščino Posavja od najstarejših dni do danes, ki jo lahko podoživite skozi številne stalne in občasne razstave. V muzeju so na ogled 4 večvrstne razstave, ki so jih na temo 4 osnovnih elementov, temeljnih sestavin (voda, ogenj, zemlja, zrak), ki so jih navdihnjene s poslikavami 4 elementov v Viteški dvorani, v sodelovanju pripravile 4 muzealke iz 4 področjih (arheologija, zgodovina, etnologija, umetnostna zgodovina).

Nad stoletnimi gozdovi Gorjancev se ponosno dviga srednjeveški grad Mokrice, ki je danes preurejen v butični hotel visoke kategorije s stilno opremljenimi sobami in apartmaji v grajskih stolpih. Grad z okolico slovi kot največje in najbolj kakovostno parkovno območje v Sloveniji. Tu se boste srečali  s tišino angleškega krajinskega sloga. Čudovito grajsko okolje je pravzaprav domišljeno oblikovana kulisa igrišča za golf, ki povezuje preteklost s sodobnostjo. Grad Mokrice slovi po kulinaričnem razvajanju s divjačinskimi specialitetami in degustacijo penin v grajski vinoteki. Razkošje prostorov govori o drugih časih in ljudeh, zaznamovanih z legendami in misijonsko simboliko.

Grad Rajhenburg, pozidan na razglednem kopastem skalnem pomolu nad izlivom potoka Brestanica v reko Savo, je eden najpomembnejših grajenih spomenikov srednjeveške kulture na Slovenskem. Po zadnji prenovi v letu 2012 dobil izjemno privlačno podobo, ki jo dopolnjujemo tako z muzejskimi razstavami in programi kot tudi glasbenimi, gledališkimi in filmskimi predstavami. Med pomembnimi vsebinami je tudi muzejska predstavitev življenja in dela trapistov, ki so delovali na Rajhenburgu med leti 1881 in 1947.

Ali veste, da so bili Rajhenburški trapisti prvi industrijski proizvajalci čokolade na Slovenskem? Proizvajali so jo pod blagovno znamko Imperial, ki jim jo je podelil sam avstrijski cesar Franc Jožef I. Bili so cesarski dobavitelji tako čokolade kot likerjev, kar je bilo največje priznanje za kvaliteto njihovih izdelkov. Njihovi proizvodi so bili na prodajnih policah po vsej Evropi.

Tam, kjer se nižinski Krakovski pragozd počasi vzpenja v hribovite zelene Gorjance, leži naše edino mesto na otoku, Kostanjevica na Krki, ki vabi številne obiskovalce s svojo kulturno ponudbo, naravnimi danostmi, kulinariko, tradicionalnimi prireditvami in različnimi možnostmi za preživljanje prostega časa. Nedaleč stran od mesta na otoku, stoji danes mogočni kompleks nekdanjega cistercijanskega samostana, v katerem so leta 1974 v obnovljenih prostorih odprli Galerijo Božidar Jakac. Danes si lahko tu ogledamo številne kiparske in slikarske stalne zbirke, pa tudi precej občasnih. Galerija velja za eno izmed največjih slovenskih galerij po površini razstavnih prostorov, razstavljenem gradivu in likovnemu fondu. Od leta 1961 poteka v Kostanjevici na Krki Mednarodni simpozij kiparjev Forma viva, ki velja za najstarejši delujoči simpozij na svetu. V vseh letih simpozija je nastalo več kot 100 skulptur iz lesa, ki so na ogled v neposredni okolici Galerije Božidar Jakac in v Kostanjevici na Krki.

Grad, ki ga v Posavju gotovo ne gre spregledati, je impozantni grad Sevnica, ki se dviga nad starim mestnim jedrom in ponuja razkošen pogled daleč naokoli. Srednjeveški grad Sevnica je danes osrednji kulturni, zgodovinski, politični in protokolarni objekt v občini Sevnica ter obenem središče kulturnega dogajanja, ki ponuja edinstvena grajska doživetja za vse generacije. Posebnost gradu je prav gotovo Grajska vinoteka in Klet modre frankinje, ki se nahaja v grajski vili nad grajskim vinogradom. V čast slovenski avtohtoni vrsti vsako leto Sevničani priredijo Festival modre frankinje. Gre za edinstven vinsko-kulinarični dogodek s pokušinami najboljših modrih frankinj in izbrano kulinariko.

Grad Svibno, ki je danes viden le še v podobi grajskih ruševin, bo v Digitalni sobi prikazan v obliki navdihujoče shematske 3D rekonstrukcije. Grad Svibno je zaznamovan z mogočno zgodovino Ostrovrharjev, ki so dobili svoje ime po Ostrem vrhu na katerem je stala utrdba. Prva utrdba je bila v tej mejni grofiji verjetno zgrajena že konec 9. st. zaradi obrambe proti vdorom Ogrov, deloma pa tudi zaradi pomembne geostrateške lege ob trgovski poti. Pisni viri Ostrovrharje prvič omenjajo že daljnega leta 1170. Lega utrdbe ob pomembni prometnici, enotna rodbinska politika in dobro premišljene taktike povezovanja in udejstvovanja v vojnah in na turnirjih, so jim prinesle odlične povezave na Koroškem, Štajerskem, Kranjskem in Goriškem, obvladovali pa so tudi pretežni del Dolenjske, planinsko in podsreško gospostvo ter posesti v Ljubljanski kotlini. Z Rudolfom II. in njegovimi vlaganji v cerkvene službe in posesti na Solnograškem in Avstrijskem so Ostrovrharji pridobili v 16. st. močno mednarodno veljavo.

Legende gradu Kunšperk pravijo, da naj bi se mitološka bitja Ajdi sprehajali ob Sotli in podajajoč si kladivo iz hriba na hrib gradili mogočna, nasproti stoječa si gradova: grad Kunšperk in Cesargrad. Pisni viri iz leta 1201 potrjujejo, da je bil Kunšperk že od srednjega veka dalje središče zelo pomembnega dogajanja. Eden najstarejših slovenskih gradov je že leta 1405 pridobil posebne pravice in naziv trg. Z gradu so kunšperški vitezi, ki so imeli v lasti tudi gradova Stopnik in Velenje, varovali ogrsko mejo, ki je tekla ob Sotli. Leta 1395 so grad prevzeli Celjski grofje, nato Tattenbachi, ki so upravljali tudi z gradom Bizeljsko, od leta 1858 pa si je do konca druge svetovne vojne grad lastila rodbina Windischgaetz. Veliko je legend, ki nam burijo domišljijo o gradu Kunšperk. Ena pravi, da naj bi Turki izkopali zlato tele, ki je bilo zakopano na Klestah v Kunšperku. Ko so proslavljali to  veliko  najdbo, naj  bi  iz  Kunšperskega  gradu  priletela velika  mistična krogla in ubila glavnega poglavarja.

Nekaj utrinkov iz veličastne digitalne sobe si lahko ogledate v spodnji galeriji fotografij.

RRA Posavje izvaja operacijo e-Gradovi Posavja, ki je bila prijavljena v sklopu javnega razpisa Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo “za preoblikovanje turistične ponudbe v vodilnih turističnih destinacijah v letih 2020 in 2021 zaradi epidemije COVID-19”. Operacijo delno financira Evropska unija, in sicer iz Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR). Javni razpis za izbor operacij se izvaja v okviru »Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020«, prednostne osi: »Dinamično in konkurenčno podjetništvo za zeleno gospodarsko rast«; prednostne naložbe: »Razvoj in izvajanje novih poslovnih modelov na MSP, zlasti v zvezi z internacionalizacijo«; specifičnega cilja: »povečanje mednarodne konkurenčnosti MSP«.
www.eu-skladi.si