Kozjanski park

Print

Kozjanski park je eno najstarejših in največjih zavarovanih območij v državi. Sega v posavski, obsoteljski in kozjanski prostor. Severni hriboviti del občine Brežice je sestavni del območja parka, ki ga zaznamujejo izjemna biotska raznolikost in številne dobre parkovne prakse, ki so razvojno trajnostno naravnane. Ena najprepoznavnejših dobrih parkovnih praks so visokodebelni travniški sadovnjaki starih trpežnih sadnih sort. Park aktivno pomaga pri vseh trajnostno naravnanih aktivnostih v prostoru. Najbližji parkovni informativni center je na gradu Podsreda.

Regijski park je obsežno območje regijsko značilnih ekosistemov in krajine z večjimi deli prvobitne narave, kjer je človekov vpliv večji, vendar z naravo trajnostno in sonaravno zgledno uravnotežen. Naravoslovne raziskave vedno znova izkazujejo izredno visoko stopnjo biotske pestrosti območja.

Posavje polno priložnostiSledite nam na facebooku