Ajdovska jama

Print

Ajdovska jama se nahaja na kraškem območju Krškega gričevja pri Nemški vasi in predstavlja staro neolitsko svetišče, ki je v antiki in visokem srednjem veku služila ljudem kot zatočišče pred raznimi nevarnostmi in sodi med naša najpomembnejša arheološka najdišča.
Hkrati je Ajdovska jama zaradi porodne kolonije netopirjev južnih podkovnjakov (Rhinolophus euryale), ki so v Evropi še posebej ogroženi, naravna vrednota državnega pomena, vključena pa je tudi v omrežje Natura 2000. Zaradi varovanja netopirjev ogled jame ni možen v poletnem obdobju.

Več na: http://www.zavod-svibna.si/

  • Address Zavod Svibna
Posavje polno priložnostiSledite nam na facebooku