Grad Svibno

Rekonstrukcija – 3D model

3D model

Video: Grajske ruševine Svibno - poskus 3D rekonstrukcije