Naravni park Jovsi

Povpraševanje

Informacije v obrazcu bodo poslane ponudniku in vsa nadaljnja komunikacija bo potekala med vami in ponudnikom.

Polja, označena z *, so obvezna

Opis

Jovsi je ime 460 ha velikega področja zamočvirjenih travnikov vzdolž reke Sotle med Kapelskimi goricami. Področje je zavarovano kot spomenik narave in območje Nature 2000. Gre za mokrišča, kjer so svoj življenjski prostor našle številne redke in tudi ogrožene rastlinske ter živalske vrste. Jovsi so naravoslovno izjemno bogato območje poplavnega in močvirnega sveta, kjer najdemo zares veliko pestrost rastlinskih in živalskih vrst. Naravne danosti in ekstenzivno kmetijstvo tako omogočajo ugodne bivalne razmere za okoli 60 ptičjih vrst, med katerimi redno ali občasno prebivajo na tem območju tudi nekatere evropsko pomembne vrste: orel belorepec, zlatovranka, črna štorklja, kozica, id. Omeniti je potrebno tudi dve vrsti, ki prebivata tu in sta v Evropi sicer ogroženi: kosec in črnočeli srakoper. Številčne so tudi prepelice, kobiličarji in bičje trsnice. Poleg ptic so svoj življenjski prostor tu našle tudi mnoge druge živalske vrste – tako je npr. regulirana rečica Šica in nekdanje rečne mrtvice idealno mesto za mrestišča več vrst dvoživk, na obrežnih rastlinah pa boste opazili tudi metulja močvirskega cekinčka.

Poleg zares bogatega živalskega sveta pa je Jovsi tudi naravni prostor za številne rastlinske vrste. Tukaj je mogoče našteti kar 132 rastlinskih vrst, med katerimi se najdejo tudi izjemno redke, npr. navadni kačji jezik, močvirska kukavica, lasasti dristavec in navadna vodna lečica.

Na območju naravnega parka Jovsi obiskovalci lahko obiščejo tudi Koščevo pot – gre za 1 km dolgo pot, ki vodi od Kapel pa vse do obrobja parka Jovsi. Pot je označena in urejena z informativnimi tablami. Na koncu poti v Jovsih je opazovalni stolp, v središču naselja pa informacijska soba s panoji in drugimi animacijami.

Kontaktni podatki

Telefon: +38641760426
Spletna stran: www.kapele.si/