Image Alt

Naravni park Jovsi

Povpraševanje

Informacije v obrazcu bodo poslane ponudniku in vsa nadaljnja komunikacija bo potekala med vami in ponudnikom.

Opis

Jovsi so 460 ha obsežno območje zamočvirjenih travnikov vzdolž reke Sotle med Kapelskimi goricami. Zavarovani so kot spomenik narave in območje Nature 2000. Zaradi naravnih danosti in ekstenzivnega kmetijstva so tu svoj življenjski prostor našle številne redke in ogrožene rastlinske in živalske vrste. V informacijski sobi v središču Kapel, kraja, ki leži med Brežicami in Bizeljskim, lahko okoliško naravo spoznate z ogledom naravoslovnega filma, informativnih panojev in drugih animacij ter prisluhnete različnim tematskim predavanjem.

Kontaktni podatki

Telefon: +38641760426
Spletna stran: www.kapele.si/