Image Alt

Galerija Božidar Jakac

Povpraševanje po ponudbi

Informacije v obrazcu bodo poslane ponudniku in vsa nadaljnja komunikacija bo potekala med vami in ponudnikom.

Opis

Galerija Božidar Jakac je sinonim za bogastvo umetnosti v Posavju. Po površini razstavnih prostorov in likovnem fondu, ki ga hrani, uvršča med največje v Sloveniji. Hrani in predstavlja likovna dela 20. stoletja s poudarkom na slovenskem ekspresionizmu. Jedro stalne zbirke tvorijo dela osrednjih protagonistov slovenske moderne umetnosti, kot so France Kralj, Tone Kralj, Božidar Jakac, France Gorše, Jože Gorjup, Zoran Didek, Bogdan Borčić in Janez Boljka. Od leta 1977 je javnosti na ogled tudi sijajna Pleterska zbirka evropskih slikarjev, sicer last bližnje Kartuzije Pleterje. Med deli, nastalimi v razponu od 17. do 19. stoletja, izstopaj serija apostolov, ki je predvidoma nastala v delavnici flamskega mojstra Anthonisa Van Dycka.

Od ustanovitve do danes galerija načrtno gradi tudi razstavni program sodobne likovne umetnosti in tako danes predstavlja pomembno in prepoznavno institucijo na področju vizualne umetnosti v regiji. Na občasnih razstavah so se s projekti, narejenimi za specifične razstavne prostore (nekdanja samostanska cerkev, lapidarij, Lamutov likovni salon), predstavili številni uveljavljeni slovenski in tuji sodobni umetniki.

Bogato tradicijo ima tudi Mednarodni kiparski simpozij Forma viva, ki se je začel na delovišču v Kostanjevici na Krki leta 1961 in velja za najstarejši še vedno delujoči kiparski simpozij na svetu. Na bienalnih simpozijih ustvarjalci tekom enomesečnega bivanja v idiličnem lokalnem okolju ustvarijo kip iz hrastovega lesa, značilnega za to področje. Tako skozi desetletja okoli zgradbe nekdanjega cistercianskega samostana, kjer je Galerija Božidar Jakac umeščena, nastaja Park skulptur Forma viva, v katerem je na ogled več kot 100 monumentalnih plastik.

Ponudba: Vstop v svet umetnosti Galerij Božidar Jakac že za 6 EUR na osebo.

Kontaktni podatki

Telefon: +38674988140
Spletna stran: www.galerija-bj.si

Lokacija