TRADICIONALNI DOBRODELNI KONCERT ŠIRIMO UPANJE

Celotni izkupiček dobrodelnega koncerta bo namenjen za pomoč oddelku za otroke z avtistično motnjo v razvoju na OŠ Globoko, za podporo programu dela z nadarjenimi učenci na OŠ Bistrica ob Sotli, Zvezi prijateljev mladine Krško za pomoč pri izvedbi letovanja otrok iz socialno ogroženih okolij Posavja in podporo pri vključevanju socialno ogroženih učencev v obšolske dejavnosti iz socialno manj spodbudnih okolij Posavja, Obsotelja in Kozjanskega ter prizadetim v poplavah.

Rotary klub Čatež deluje že 27 let na območju Posavja, Kozjanskega in Obsotelja. Z dobrodelno dejavnostjo smo mnogim posameznikom in ustanovam velikokrat pomagali uresničiti njihove sicer nedosegljive cilje.

Prodaja vstopnic Eventim, Petrol in 1 uro pred pričetkom Posavski muzej Brežice.Nastopajo:

Nuša Derenda

Anja Žabkar

Vokalna skupina Solzice Glasbene šole Brežice