TABOR ZA MLADE POLETJE PRILOŽNOSTI

Tabor bo obsegal spoznavne aktivnosti, aktivnosti za grajenje skupine, športne aktivnosti, delavnice z namenom ozaveščanja in učenja na pereče teme, kot so zdrava prehrana, počitek in spanje, nekemične zasvojenosti. Pri prostočasnih večernih aktivnostih pa bomo spodbudili udeležence, da tudi oni podajo svoje predloge za aktivnosti in jih bomo lahko tudi prilagodili.