SPUST GREGORČKOV

Gregorjevo praznujemo 12. marca na god svetega Gregorja. Običaj ima korenine v predkrščanski dobi, vendar se je pri ljudeh uveljavilo prepričanje, da predstavlja prihod pomladi, saj se je po starem koledarju praznovalo na prvi spomladanski dan, ko je svetli del dneva postal daljši. Takrat naj bi čevljarji, kovači in drugi rokodelci, predvsem v krajih na Gorenjskem, prenehali delati ob umetni svetlobi. Po ljudskem izročilu se na ta dan ‘ptički ženijo’, zato je praznik povezan tudi z zaljubljenci. Običaj v Kostanjevici na Krki neguje in organizira Turistično društvo Kostanjevica na Krki v sodelovanju z osnovno šolo Jožeta Gorjupa. Gregorčke izdelajo pri turističnem krožku, spustijo pa jih po Studeni na predvečer gregorjevega.