OTVORITEV RAZSTAVE: CISTERSCAPES, KULTURNA KRAJINA CISTERCIJANOV

Galerija Božidar Jakac in Muzej krščanstva na Slovenskem iz Stične sta se v letu 2019, ob finančni podpori Ministrstva za kulturo, vključila v triletni mednarodni projekt povezovanja in ohranjanja kulturne krajine ter dediščine cistercijanov v Evropi – Cistercian Landscapes Connecting Europe. V projektu sodeluje mreža devetnajstih sodelujočih institucij v delujočih ali nekdanjih cistercijanskih samostanih iz šestih evropskih držav: Nemčije, Francije, Avstrije, Češke, Poljske in Slovenije. Leta 2024 je projekt Cisterscapes pridobil Znak evropske dediščine, ki pomeni priložnost za dvig prepoznavnosti na evropskem nivoju, obogatitev spoznanj o vplivu in povezanosti obeh cisterc v evropsko mrežo v preteklosti in ponovno povezovanje obeh institucij v prihodnosti skupaj z razvojem novih muzeoloških in turističnih programov na obeh lokacijah.

Ob tej priložnosti Galerija Božidar Jakac pripravlja razstavo.