Soteska Zelenjak

Print

Pod vasjo Kunšperk reka Sotla zareže 1,5 km dolgo dolomitno sotesko, ki je naravni spomenik ter geomorfološka, hidrološka in ekosistemska naravna vrednota državnega pomena. Sotla prečno prereže skrajni vzhodni del Posavskega hribovja – pobočja Kunšperka na slovenski in Cesarskega brda na hrvaški strani. Iz strmih in gozdnatih pobočij izstopajo skalni osamelci, v njih so kraške jame, tu živi pester rastlinski in živalski svet. Na strateških točkah sta gradova – Kunšperk na slovenski in Cesargrad na hrvaški strani. Zaradi težke dostopnosti se je v večjem delu soteske ohranila naravna vegetacija. Rastlinstvo in živalstvo soteske Zelenjak zaznamujejo vrste, vezane predvsem na sredogorski bukov gozd in skalne pečine, a je poleg njih moč najti tudi številne vrste gozdnega roba in jas. Med zanimivejšimi živalmi tako najdemo tu sicer gamsa, netopirje (rod podkovnjakov), ujede, sove, žolne, nekatere varovane metulje in hrošče (npr. črtasti medvedek, petelinček, rogač, bukov in alpski kozliček) ter vidro v reki Sotli. Med rastlinami bi ta izbor lahko bil še daljši, velja pa omeniti redko bavarsko popkoreso, gozdni repinec, netreskovec, kamnokreče, nekatere gozdne kukavičevke in številne praproti (več vrst sršajev).

V pobočju nad sotesko in do gradu Kunšperk vodi gozdna pot, ki vodi naprej do gradu Bizeljsko. Skozi sotesko se lahko sprehodimo tudi po cesti, ki povezuje vasi Kunšperk in Orešje.

Posavje polno priložnostiSledite nam na facebooku