Reka Bistrica

Print

Bistrica je bistra hudourniška reka. Zanjo so značilni slikoviti vodni prizori ter menjavanje širokih in ozkih dolinskih delov ob strugi. Zanimiv dokaz njene vztrajnosti je ozka, tri kilometre dolga soteska reke Bistrice, ki ima sloves najbolj ohranjene in slikovite rečne soteske v vzhodni Sloveniji. V soteski uspevajo nekatere manj znane in ogrožene rastlinske vrste: kranjska lilija, rumenkasti luk, srhkodlakavi netreskovec, gladnica, šopasta zvončnica in bodeča lobodika. Zanimivosti živalskega sveta pa so gamsi, ujede, divji prašiči, dvoživke ter številni kačji pastirji, v reki pa živijo postrvi in raki koščaki.

Posavje polno priložnostiSledite nam na facebooku