Kraški izvir Davjek

Print

Izvir se nahaja v litotamnijskem apnencu srednje miocenske starosti in sicer ob manjšem prelomu. Gre za kraški izvir v osamelem krasu Kozjanskega parka. Za kraške izvire je značilno tudi veliko nihanje pretoka in občasna kalnost ob visokih vodah. Leži v plitvi kotanji, pomaknjeni v strmejše pobočje. V premeru meri 1m in se nadaljuje v potok, kjer je nato še en manjši izvir, katerega voda se uporablja tudi za pitje.

Potok se izliva v reko Sotlo. Sama kotanja je dolga okoli 10 m in široka 8 m. Izvir je nastal na stiku med pobočjem in okoliško ravnico in sicer na kontaktu med propustnim apnencem in nepropustnim laporjem. Med površinskimi oblikami in izvirom ni povezav, saj v neposredni okolici ni drugih kraških pojavov. Temperatura tega izvira je 16°C.

Posavje polno priložnostiSledite nam na facebooku