Clusijev svišč

Print

Lovrenc, s suhimi travniki sredi gozdne krajine poraščen 722 m visok vrh s cerkvijo sv. Lovrenca, se nahaja ob planinski poti med Velikim Kozjem in Lisco v občini Sevnica.

Območje Lovrenca je del biosfernega območja Kozjansko in Obsotelje je botanična naravna vrednota državnega pomena. Velik naravovarstveni pomen predstavlja mešanica rastlinskih vrst, od alpskih do toploljubnih ilirskih.
Najbolj je Lovrenc poznan po naravnem rastišču enega od rastlinskih simbolov planinstva – Clusijevega svišča (Gentianaclusii). Clusijev svišč je alpska rastlina, ki se je kot ledeniški ostanek ohranila ponekod v predgorju, tudi v Zasavju. Z oddaljenostjo od alpskih nahajališč in s številčnostjo primerkov, ki običajno že konec aprila pomodrijo travnike pod cerkvijo, je Lovrenc izjemna botanična lokaliteta. Pred njim zacveti tržaški svišč (Gentiana verna ssp. tergestina), za njim pa opojna zlatica (Ranunculusthora), endemit Zasavskega hribovja. Tu uspevajo tudi druge zavarovane vrste, kot so kranjska lilija (Liliumcarniolicum) in več vrst orhidej – med njimi navadna in trizoba kukavica (Orchismorio, O. tridentata).
Na pobudo PD Lisca Sevnica in PD Radeče in v sodelovanju z naravovarstveno službo je bilo leta 1994 z odlokom Občine Sevnica rastišče Clusijevega svišča na Lovrencu razglašeno za botanični naravni spomenik (UL RS, št. 1/94). V letu 2008 je bil Odlok dopolnjen z razširitvijo območja zavarovanja (UL RS, št. 19/08).
Spletna stran: http://www.pd-lisca.si/lovrenc-botanicni-biser.html

Posavje polno priložnostiSledite nam na facebooku