Bober je v Sloveniji izumrl zaradi lova v 18. stoletju. Nato pa so jih leta 1998 opazili v Radulji, pritoku reke Krke. Najverjetneje so k nam prišli iz Hrvaške, kjer so bobra ponovno naselili leta 1996. Kaže, da mu je po dveh letih že uspelo po reki priti do Slovenije. Prilagojen je na vodno življenje: gost kožuh je spodaj vodotesen, pri plavanju pa mu pomaga veslast rep. Je pretežno nočna žival. Zimo preživi v rovu na bregu, kjer koti tudi mladiče. Najlaže ga odkrijemo po značilno objedenih in podrtih drevesih ob vodotoku.

Posavje polno priložnostiSledite nam na facebooku