Zbirka starin Travnikar

Print

V preteklosti so se prebivalci Vitne vasi, okoliških vasi in naselij preživljali večinoma s kmetijstvom. Redili so živino, obdelovali polja in vinograde. Njihovo življenje je bilo težko, veliko je bilo fizičnega dela, saj so vsa dela opravljali ročno, strojev ni bilo. Pri delu so si lahko pomagali le z živino in različnimi orodji, ki so jih veliko naredili sami ali različni mojstri npr. kovači, mizarji, lončarji ipd. Po drugi svetovni vojni se je začel razvoj v Sloveniji, tudi na širšem območje Bizeljskega in okoliških vasi.

Zbirko sestavljajo orodja in predmeti, ki so jih prebivalci tukajšnih krajev uporabljali pri vsakdanjem delu, in sicer kmetijsko orodje in predmeti, vinogradniška orodja in predmeti, mizarsko, kovaško, čevljarsko orodje in drugo. Sestavlja jo okoli 2000 različnih predmetov.

  • Person Srečko Travnikar
  • Address Vitna vas 17, 8259 Bizeljsko
Posavje polno priložnostiSledite nam na facebooku