Razvaline gradu Kunšperk

Print

Grad Kunšperk se je nahajal tik nad reko Sotlo in naseljem Kunšperk. Sezidali so ga med leti 1167 in 1174, in sicer na mestu, kjer so po navodilih krškega škofa Henrika podrli starejši grad. V 12. in 13. stoletju so v njem živeli vitezi iz Kunšperka, po letu 1300 pa je njihova moč začela upadati. Grad je nato prišel v last Celjskih grofov Tattenbachov, ki so z njim upravljali z gradu Bizeljsko, kjer so bivali. Zadnji lastniki gradu so bili Windischgrätzi, ki so grad opustili ob koncu 18. stoletja. Obisk razvalin daje slutiti, kako mogočen je bil grad nekoč.

Pod gradom Kunšperk je na Kunšperskem polju potekala zadnja bitka velikega kmečkega slovensko-hrvaškega upora leta 1573.

Iz grajskih razvalin se odpre pogled na gozdnata pobočja Orlice, Kunšperško polje, Sotelsko girčevje in večino hrvaškega Zagorja.

Posavje polno priložnostiSledite nam na facebooku