Mencingerjeva hiša

Print

Mencingerjeva hiša je kompleks dveh hiš ob glavni mestni ulici, ki sta še v 30-letih 20. stoletja nosili hišni številki 37 in 38. V letih 2010–2012 celostno prenovljen objekt odlikujejo lepo ohranjeni arhitekturni elementi, ki pričajo o bogati zgodovini hiš. Med prenovo so bile v severni stavbi odkrite za slovenski prostor redke stenske poslikave, ki jih datiramo v 16. stoletje in so najverjetneje povezane s prebivalci Krškega in protestantskim gibanjem, ki je bilo takrat tu zelo močno. Raziskave zadnjih let so dokazale, da je imel v južni stavbi zadnje bivališče Janez Vajkard Valvasor. Konec 19. stoletja pa je tu prebival pisatelj, odvetnik in politik, Janez Mencinger.

Del prostorov je na voljo za ogled z vodnikom Mestnega muzeja Krško.

  • Person dr. Helena Rožman
  • Address Valvasorjevo nabrežje 4, 8270 Krško
Posavje polno priložnostiSledite nam na facebooku