Kapucinska knjižnica in kapucinski samostan

Print

Zaradi Adama Bohoriča in Jurija Dalmatina sta bila Krško in njegova okolica protestantsko usmerjena. Nadvojvoda Ferdinand in oglejski patriarh Gradovica sta želela premagati protestante, zato sta leta 1640 v Krškem ukazala zgraditi kapucinski samostan. Kapucini so bili namreč znani kot odlični pridigarji, ki so znali najti pristen stik z ljudmi. V samostanu so uredili tudi dobro založeno knjižnico, ki je ena redkih, ki je skozi tri stoletja ostala v istem prostoru in z istim pohištvom. Danes so v kapucinski knjižnici še 1503 knjige, največ je latinskih, nemških in italijanskih, slovenskih pa je zelo malo. Nekatere od knjig hrani Narodna in univerzitetna knjižnica v Ljubljani.

Posavje polno priložnostiSledite nam na facebooku