Grajska razvalina Radeče

Print

Radeškemu gradu razmere niso bile najbolj naklonjene. Najverjetneje so bili njegovi prvi lastniki Radeški gospodje, leta 1336 pa so njegovi lastniki postali Celjski grofje. Čez okoli sto let je bil grad porušen in obnovljen. Na začetku 17. stoletja so ga imeli v lasti Mosconi, ki pa so ga pustili propadati. Na Valvasorjevi upodobitvi so že vidni znaki razpadanja. Danes je razvalina močno zaraščena, delno sta obnovljena okrogli in pravokotni stolp. Grajska razvalina je razglašena za kulturni spomenik.

Posavje polno priložnostiSledite nam na facebooku