Grad Pišece

Print

Grad Pišece se prvič v pisnih virih omenja v zgodnjem 14. stoletju, a je najverjetneje obstajal že bistveno prej, vsaj v 13. stoletju, ko se omenjajo oskrbniki gradu, Vitezi Pišeški. Od konca 16. stoletja do konca 2. svetovne voje je bil v lasti plemiške rodbine Moscon. Grad stoji na manjšem storžastem hribu na južnem pobočju Orlice, skrit med orliškimi gozdovi. Z večje oddaljenosti je lepo viden, s približevanjem pa se njegova lokacija skrije. Grajska stavba ima obliko nepravilnega mnogokotnika, kar je rezultat večstoletnega razvoja in prezidav. Njegov romanski stolp kljub kasnejši baročni in historicistični dozidavi in prenovi prevladuje nad preostalim obzidjem. Ob gradu je urejen čudovit angleški park, v katerem izstopata 50 metrov visoka sekvoja ter ribnik, ki daje gradu aristokratski pridih. Do gradu vodi pešpot iz središča Pišec, ki poteka mimo Pleteršnikove domačije, spodnjega ribnika in skozi obnovljen angleški park do gradu.

  • Person Peter Skrivalnik
  • Address Pišece 1, 8255 Pišece
Posavje polno priložnostiSledite nam na facebooku