Grad Leskovec

Print

Grad Leskovec je prvič omenjen leta 1436, in sicer v fevdni knjigi Celjskih grofov. Leta 1515 so ga zavzeli in oplenili kmečki uporniki. Po uporih je bil grad v lasti različnih plemičev: leta 1581 je bil njegov gospodar Janez V. Valvasor, kasneje grofje Mosconi, nato pa vse do leta 1903 Auerspergi. Današnja podoba gradu izhaja iz 16. stoletja. Okrog lepega arkadnega dvorišča s kapitlji so štirje stanovanjski trakti. Ob gradu je renesančno zasnovani park iz 17. stoletja, v katerem je spominsko obeležje pomembnemu slovenskemu botaniku Alfonzu Pavlinu, ki je bil sin grajskega oskrbnika.

Posavje polno priložnostiSledite nam na facebooku