Galerija Krško

Print

Galerija Krško oz. nekdanja cerkev Sv. Duha je bila zgrajena leta 1777, v obdobju poznega baroka.  Leta 1939 je bila cerkev desakralizirana in predana v uporabo Muzejskemu društvu za politična okraja Krško in Brežice.  Leta 1966 je tu pod upravljanjem Valvasorjeve knjižnice Krško, začela delovati Galerija Krško.  Po nekaj letnem premoru je leta 1998 upravljanje Galerije Krško prevzel JSKD RS – OI Krško.  Konec leta 2009 je Občina Krško z Odlokom o ustanovitvi javnega zavoda Kulturni dom Krško (Ur. l. RS, št. 109/09) ustanovila enoti Mestni muzej Krško in Galerija Krško, ki delujeta pod upravljanjem Kulturnega doma Krško.

Osnovno poslanstvo delovanja Galerije Krško je razstavljanje, raziskovanje, interpretiranje, promoviranje, zbiranje, hranjenje, dokumentiranje in varovanje slovenske premične kulturne dediščine s področja vizualne umetnosti. Razstave slovenske in mednarodne vizualne umetnosti so pripravljene posebej za to razstavišče, z namenom vzpostavitve dialoga med umetniškimi deli in arhitekturo.

Vizija Galerije Krško je, da ustvari kvaliteten in dolgoročno zasnovan program, ki bo privabil širšo publiko in ji ponudil prostor navdiha, izmenjave idej ter odprto in dinamično okolje, ki bo ljudem približalo vizualno umetnost.

  • Person Nina Sotelšek, kustosinja
  • Address Valvasorjevo nabrežje 4, 8270 Krško
Posavje polno priložnostiSledite nam na facebooku