Etnološka zbirka domačije Ključevšek

Print

Kmetija Ključevškovih, po domače pri Gregorju, leži v vasi Počakovo na nadmorski višini 470 metrov. Na kmetiji ima dominantno vlogo živinoreja in z njo povezane dopolnilne dejavnosti izdelave suhomesnatih in mlečnih izdelkov. V zgornjem nadstropju gospodarskega prostora pa je svoje mesto našla še etnološka zbirka. Vrata zbirke z več kot 1400 eksponati so Ključevškovi odprli leta 2007 v okviru dogodkov Tedna vseživljenjskega učenja, toda z zbiranjem predmetov, ki nas povezujejo z našo preteklostjo, so začeli že mnogo prej. Danes zbirka predstavlja edinstveno vez s tradicionalnim življenjem v našem prostoru, pa tudi širše. Vitalnost te vezi pa se ohranja tudi s številnimi delavnicami, ki so povezane s starimi rokodelskimi znanji (izdelava rož iz krep papirja in pletenje košar).

  • Person Duška Kalin
  • Address KTRC Radeče, Ulica Milana Majcna 1, 1433 Radeče
Posavje polno priložnostiSledite nam na facebooku