Adam Bohorič

Print

Adam Bohorič se je rodil v okolici Brestanice leta 1520, umrl pa je leta 1598. Bil je prvi slovenski protestantski šolnik in prvi slovničar slovenskega jezika. Od leta 1551 do 1563 je delal v Krškem, kjer je bil vodja lastne šole. Kasneje se je preselil v Ljubljano, kjer je postal ravnatelj stanovske šole. Tam je napisal prvi pisani šolski red, ki je prvo pedagoško besedilo slovenskega avtorja. Med najbolj znana Bohoričeva dela prištevamo prvo slovensko slovnico Articaehorulae (Zimske urice) iz leta 1584. Napisana je v latinščini in postavlja pravila prve slovenske abecede, imenovane bohoričica. Bohoričica je bila v uporabi vse do leta 1840, ko jo je zamenjala gajica.

Posavje polno priložnostiSledite nam na facebooku