VODNA UČNA POT BISTRICA OB SOTLI

Print

Vodna učna pot Bistrica ob Sotli zajema sedem točk, dolga je 3 km in jo prehodimo v dobri uri in pol. Je kot učilnica v naravi, kjer spoznamo delovanje in energijo reke Bistrice nekoč in danes. Učna pot odkriva mnoge posebnosti, ki jih je reka Bistrica s pritoki oblikovala v preteklosti. Večina učnih točk je na območju iz proda in peska, ki ga je nasula reka v preteklosti.

Pot se začenja ob dolinskem izviru v Hohnječevem grabnu. Svojo pot nato nadaljuje proti mokrišču in naprej proti vodnjaku v Gabronovem naselju. Od tu gre dalje proti izviru potoka Čehovnica v reko Bistrico, nato proti Markečevemu mlinu, Kunejevem jezu v Zagaju in od tu do začetka soteske reke Bistrice.

Posavje polno priložnostiSledite nam na facebooku