Resslova pohodna pot (Krakovski gozd-pragozd)

Print

Resslova pohodna pot poteka od Gostilne Žolnir, v Kostanjevici na Krki ob in skozi Krakovski gozd, mimo mokrišča Trstenik, do roba pragozdnega rezervata. Ob povratku se obišče Cvelbarjev hrast – drugi najdebelejši hrast dob v Sloveniji. Ob pohodni poti spoznavamo zakonitosti življenja in pomen vode za obstoj nižinskega gozda doba in belega gabra.  Pohodna pot je opremljena s pojasnjevalnimi tablami, poimenovana po gozdraju in izumitelju ladijskega vijaka Josefu Resslu (1793 – 1857).

Splošne zanimivosti o Krakovskem gozdu:

–           največji nižinski gozd v Sloveniji – od 1952 zavarovan naravni rezervat,

–           lep primer naravno ohranjenega mokrišča v subpanonski regiji,

–           Krakovski gozd je uvršen na seznam Mednarodno pomembnih območij za ptice – IBA

–           naravovarstveni pomen poudarjajo prisotnost ogroženih vrst, saj je na tem področju bogata flora in fauna

Resslova pohodna pot je po zahtevnosti lahka, v skupni dolžini 8 km, za kar predvidoma porabimo 4ure. Možna je tudi prilagojena krajša pot s kombinacijo prevoza in pohoda.

Planinski vodniki in Zavod za gozdove za Resslovo pohodno pot vedno priporočajo predhodno dogovorjen voden ogled s poznavalci ključnih posebnosti in poti, primirno obutev (npr. škornji – višji in nepremočljivi) in oblačila, ter nahrbtnik z okrepčili (malico in pijačo-vodo).  Tradicionalno se v mesecu aprilu v sodelovanju z Zavodom za gozdove in Občino Kostanjevica na Krki organizira pohod po Resslovi pohodni poti, kjer udeleženci s strani poznavalcev podrobneje spoznajo bogato floro in favno Krakovskega gozda-pragozda. Področje Resslove poti tako omogoča vsem ljubiteljem narave opazovanje prtic in ostalih naravnih posebnosti, vzporedno pa so prav te zanimive tudi za ljubitelje fotografije. Po predhodnem dogovoru je možen voden po Resslovi poti in ostalih zanimivosti, ter turistične ponudbe v Kostanjevici na Krki, ki jih povezuje TIC Kostanjevica na Krki.

  • Person Anita Pajtler
  • Address Turistično informativni center Kostanjevica na Krki (Lamutov likovni salon-Galerija Božidar Jakac), Oražnova ulica 5, 8311 Kostanjevica na Krki
Posavje polno priložnostiSledite nam na facebooku